Person

Charlotte Nilsson

Forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlotte.nilssonkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är postdoktor i mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier. I min forskning förenar jag ekonomisk historia med medieteori och kulturanalytiska perspektiv. Från januari 2021 forskar jag inom projektet A nation of everyman investors: Stock saving and the circulation of financial knowledge in Sweden 1978–2018. Mitt analytiska fokus ligger på hur framväxten av investeringskulturer i Sverige, särskilt bland ungdomar, interagerade med nya medier under perioden.

I min avhandling En förbindelse med en större värld: Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal (2020) undersökte jag det medierade mötet mellan postorderföretaget Åhlén & Holm och dess publik. Jag analyserade hur betydelser tog form på avstånd genom annonser, kataloger, agenter och reklamturnéer. Mina främsta forskningsintressen är medie- och reklamhistoria, hushållsekonomi och vardagsliv. Jag har gjort forskningsutbyten vid Bournemouth University, Storbritannien och Università di Bologna, Italien.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

Lärare SASH69 Media and the History of Political Rhetoric sedan vårterminen 2016.

Kursansvarig lärare MHIA11:3 Framväxten av det moderna medielandskapet sedan höstterminen 2016.

Handledare och examinator av B-uppsatser i mediehistoria och MKV.

Konferensbidrag:

”Extra income, business school, commercial medium. Early 20th century mail order agency in Sweden” (Swedish Economic History meeting, Uppsala, Okt 10-12, 2019)

”A rural flânerie? The early 20th century mail order catalogue as shopping source, diversion reading and ‘dream mirror’” (Swedish History meeting, Växjö, May 8-10, 2019)

"Media use in the periphery? Early 20th century mail order in rural Sweden" (ECREA – Communication History Workshop, Budapest, Ungern, 7-9 September 2017)

"Mail order catalogues in early 20thcentury Sweden. The role of local community in the emergence of new media" (Dealing with the Local. Media, Proximity and Community, Prag, Tjeckien, 8 november 2016.)

"Mail order and modernity. Commercial messages and PR activities in early 20th century Sweden"(International History of Public Relations Conference, Bournemouth, Storbritannien, 6-7 juli 2016.)

Administrativa uppdrag:

Redaktionsrådsmedlem, Mediehistoriskt arkiv (2020-

Redaktionssekreterare, Mediehistoriskt arkiv (2016-2019)

Styrelsemedlem, Institutionen för kommunikation och medier (2017-2018)

Medlem i arbetsgruppen för Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM), Institutionen för kommunikation och medier (2016-2017)

Charlotte Nilsson

Forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlotte.nilssonkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10