Person

Charlotte Nilsson

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlotte.nilssonkom.luse

Mobil 076–080 81 65

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i mediehistoria sedan januari 2015. Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt utforskar jag det tidiga 1900-talets postorder som ett meningsbärande medium. Min empiriska ingång är företaget Åhlén & Holm (numera Åhléns).

Min kandidatexamen är i etnologi och min masterexamen i strategisk kommunikation.

Tidigare har jag bland annat arbetat med internationaliseringsfrågor och forskningskommunikation, samt även varit verksam i museibranschen.

Jag intresserar mig främst för handel och konsumtion ur ett medialt perspektiv, samt för PR- och kommunikationshistoria.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

Lärare SASH69 Media and the History of Political Rhetoric sedan vårterminen 2016.

Kursansvarig lärare MHIA11:3 Framväxten av det moderna medielandskapet sedan höstterminen 2016.

Handledare och examinator av B-uppsatser i mediehistoria och MKV.

Konferensbidrag:

"Media use in the periphery? Early 20th century mail order in rural Sweden" (ECREA – Communication History Workshop, Budapest, Ungern, 7-9 September 2017)

"Mail order catalogues in early 20thcentury Sweden. The role of local community in the emergence of new media" (Dealing with the Local. Media, Proximity and Community, Prag, Tjeckien, 8 november 2016.)

"Mail order and modernity. Commercial messages and PR activities in early 20th century Sweden"(International History of Public Relations Conference, Bournemouth, Storbritannien, 6-7 juli 2016.)

Administrativa uppdrag:

Styrelsemedlem, Institutionen för kommunikation och medier (2017-)

Medlem i arbetsgruppen för Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM), Institutionen för kommunikation och medier (2016-)

Redaktionssekreterare, Mediehistoriskt arkiv (2016-)

Charlotte Nilsson

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlotte.nilssonkom.luse

Mobil 076–080 81 65

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20