Person

Charlotte Nilsson

Forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlotte.nilssonekh.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är postdoktor inom projektet A nation of everyman investors: Stock saving and the circulation of financial knowledge in Sweden ca 1980-2020 (Handelsbankens forskningsstiftelser) och affillierad till forskningsprogrammet Neoliberalism in the Nordics: Developing an Absent Theme (Riksbankens Jubileumsfond). Från juli 2022 arbetar jag också i projektet 1800-talets Infobahn: Offentligheten som tidningsinfrastruktur och delat innehåll (Vetenskapsrådet).

I min avhandling En förbindelse med en större värld: Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal (2020) undersökte jag det medierade mötet mellan postorderföretaget Åhlén & Holm och dess publik. Mina främsta forskningsintressen är företags- och reklamhistoria, ekonomiska kulturer och vardagslivets finansialisering. Jag har varit gästforskare vid Copenhagen Business School (2022), och gästdoktorand vid Università di Bologna, Italien (2016) och Bournemouth University, Storbritannien (2015).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

Lärare SASH69 Media and the History of Political Rhetoric sedan vårterminen 2016.

Kursansvarig lärare MHIA11:3 Framväxten av det moderna medielandskapet sedan höstterminen 2016.

Handledare och examinator av B-uppsatser i mediehistoria och MKV.

Konferensbidrag:

”Extra income, business school, commercial medium. Early 20th century mail order agency in Sweden” (Swedish Economic History meeting, Uppsala, Okt 10-12, 2019)

”A rural flânerie? The early 20th century mail order catalogue as shopping source, diversion reading and ‘dream mirror’” (Swedish History meeting, Växjö, May 8-10, 2019)

"Media use in the periphery? Early 20th century mail order in rural Sweden" (ECREA – Communication History Workshop, Budapest, Ungern, 7-9 September 2017)

"Mail order catalogues in early 20thcentury Sweden. The role of local community in the emergence of new media" (Dealing with the Local. Media, Proximity and Community, Prag, Tjeckien, 8 november 2016.)

"Mail order and modernity. Commercial messages and PR activities in early 20th century Sweden"(International History of Public Relations Conference, Bournemouth, Storbritannien, 6-7 juli 2016.)

Administrativa uppdrag:

Redaktionsrådsmedlem, Mediehistoriskt arkiv (2020-

Redaktionssekreterare, Mediehistoriskt arkiv (2016-2019)

Styrelsemedlem, Institutionen för kommunikation och medier (2017-2018)

Medlem i arbetsgruppen för Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM), Institutionen för kommunikation och medier (2016-2017)

Charlotte Nilsson

Forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlotte.nilssonekh.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10