Person

Erik Svanström

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Institutionen för kommunikation och medier

Katalogadministratör

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erik.svanstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 18 (SOL)

Rum SOL:B208e

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (bibliotekarie, katalogadministratör)
Box 117, 221 00 Lund (bibliotekarie)

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag är bibliotekarie vid HT-biblioteken och förrutom mitt ämnesbibliotekarieskap arbetar jag främst med katalogisering, både tryckt och elektroniskt material.

Jag är ämnesbibliotekarie för Institutionen för kommunikation och medier, KOM

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Journalistik
  • Retorik
  • Mediehistoria
Erik Svanström

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken
  • Institutionen för kommunikation och medier

Katalogadministratör

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post erik.svanstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 18 (SOL)

Rum SOL:B208e

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (bibliotekarie, katalogadministratör)
Box 117, 221 00 Lund (bibliotekarie)

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10