lu.se

Fredrik Edin

Lärare
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post fredrik.edinkom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20