Person

Frida Nilsson

Studievägledare

  • Institutionen för kommunikation och medier

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonkom.luse

Telefon 046–222 40 51

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (studievägledare)
Helgonavägen 3, Lund (doktorand)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (studievägledare)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe
20 (studievägledare)
30 (doktorand)

Rum LUX:A229

Jag är doktorand vid avdelningen för Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen sedan hösten 2014 och studievägledare vid Institutionen för kommunikation och medier från hösten 2020.

Som studievägledaren vägleder jag studenter på grundutbildningen vid Institutionen för kommunikation och medier. Jag är också kontaktperson för studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd och ansvarig för SI-verksamheten.

Mitt avhandlingsprojekt vid avdelningen för Mänskliga rättigheter undersöker mänskliga rättigheter som kunskapsområde i gymnasieskolan. Studien syftar till att förstå vad begreppet mänskliga rättigheter innebär i skolan genom att belysa dess innebörd i ett utbildningspolitiskt sammanhang, i styrdokument, i läroböcker och genom att undersöka vad lärare och elever lägger i begreppet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Frida Nilsson

Studievägledare

  • Institutionen för kommunikation och medier

Doktorand

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frida.nilssonkom.luse

Telefon 046–222 40 51

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (studievägledare)
Helgonavägen 3, Lund (doktorand)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (studievägledare)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe
20 (studievägledare)
30 (doktorand)

Rum LUX:A229