lu.se

Person

Presentation svenska

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (29 st)
Rapporter (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Nils Holmberg

Lärare
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post nils.holmbergisk.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20