lu.se

Person

Slutat och verksam här: https://www.oru.se/personal/patrik_lundell

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (10 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (22 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Patrik Lundell

Universitetslektor
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post patrik.lundellkom.luse

Telefon 046–222 99 09

Rum L109

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20