lu.se

Sofie Magnusson

Ekonom, inköpssamordnare
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sofie.magnussonsam.luse

Telefon 046–222 88 84

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20