Person

Sune Bechmann Pedersen

Docent, forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

jag är universitetslektor med inriktning mot digital historia vid Stockholms universitet.

Våren 2023 är jag gästlärare vid Mediehistoria, Institutionen för kommunikation och medier, med ansvar för kursen Digital History - Media and Methods in Theory and Practice.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Sune Bechmann Pedersen

Docent, forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10