lu.se

Person

är fil.dr. i historia och forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, avdelningen för Mediehistoria. I sin forskning fokuserar han på kontakter mellan öst och väst i kalla krigets Europa. Han är dessutom expert på turismhistoria, tysk och tjeckisk samtidshistoria, minneskultur och film. Sune har varit gästforskare vid University of Amsterdam, Karlsuniversitetet i Prag, Collegium Carolinum i München, och Bielefeld University. Han är recensionsredaktör för Journal of Tourism History.

UTBILDNING

Fil.dr. i historia, Lunds universitet, 2015
MA in History with distinction, University College London, School of Slavonic and East European Studies, 2009
BA i historie, Københavns Universitet, 2006

Forskning

Om forskningen

Sune Bechmann Pedersen leder forskningsprojektet Semester bakom järnridån: Skandinavisk turism i det kommunistiska Europa, 1945–1989 (VR dnr. 2016-06615). Han bidrar dessutom till projektet Transborder television. Scandinavia and the GDR in the 1970s finansieret av Crafoordska stiftelsen. Han har publicerat artiklar om film och minne i Tyskland och Tjeckien efter 1989 och arbetar nu på ett bokprojekt om skandinavisk turism till Öst- och Centraleuropa under 1900-talet. Hans expertis omfatter turismens historia, det kalla krigets kulturhistoria, tysk och tjeckisk samtidshistoria, europeisk minneskultur och filmhistoria.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

ORGANISERING AV KONFERENSER

Mobility and Leisure Travel in the Cold War, Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet, 7-8 december 2017.

Crossing the Iron Curtain: Tourism and Travelling in the Cold War, Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies, University of Amsterdam, 7-8 april 2017.

UNDERVISNING

Kurser

What is Central and Eastern Europe: history, ideas, culture and identities, Europavetenskap, Göteborgs universitet

History of Modern Tourism, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Historieformidling med formidlingsteori, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Film och historia, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Media and Armed Conflict - Past and Present, Avdelningen för Mediehistoria, Lunds universitet

1989: Revolution och reformer, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Katastrofernas århundrade, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Handledning

Handledning av uppsatser på avancerad nivå, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

C-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Medie och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Sune Bechmann Pedersen

Forskare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar