Person

Sune Bechmann Pedersen

Docent, forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231

Jag är docent i historia och forskare vid Mediehistoria, Institutionen för kommunikation och medier. Jag forskar om internationell mobilitet i kalla krigets Europa, europeisk integration och visuell kultur. I projektet "Holidays behind the Iron Curtain", studerar jag turism från väst till Östblocket som politik och praktisk erfarenhet, t.ex. genom diplomatiska förhandlingar, semesterfotografi och guideböcker. I tidigare projekt har jag studerat fiktionsfilm och minnen av kommunismen i Tyskland och Tjeckien.

Jag koordinerar forskningsplattformen DigitalHistory@Lund, är recensionsredaktör för Journal of Tourism History, medredaktör av Tourism and Travel in the Cold War (Routledge 2019) och medförfattare till The History of the European Travel Commission 1948-2018 (ETC 2018).

UTBILDNING

Fil.dr. i historia, Lunds universitet, 2015
MA in History with distinction, University College London, School of Slavonic and East European Studies, 2009
BA i historie, Københavns Universitet, 2006

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

PEER-REVIEWER FÖR

Cold War History, Media History, Food & History, Lychnos, Laboratorium: Russian Review of Social Research, Journal of Tourism History,

ORGANISERING AV KONFERENSER

Mobility and Leisure Travel in the Cold War, Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet, 7-8 december 2017.

Crossing the Iron Curtain: Tourism and Travelling in the Cold War, Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies, University of Amsterdam, 7-8 april 2017.

UNDERVISNING

Kurser

Digital History: Media and Methods in Theory and Practice, Mediehistorie, Lunds universitet

What is Central and Eastern Europe: history, ideas, culture and identities, Europavetenskap, Göteborgs universitet

History of Modern Tourism, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Historieformidling med formidlingsteori, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

Film och historia, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Media and Armed Conflict - Past and Present, Avdelningen för Mediehistoria, Lunds universitet

1989: Revolution och reformer, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Katastrofernas århundrade, Historiska Institutionen, Lunds universitet

Handledning

Handledning av uppsatser på avancerad nivå, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet

C-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Historiska institutionen, Lunds universitet

B-uppsatshandledning, Medie och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Sune Bechmann Pedersen

Docent, forskare

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post sune.bechmann_pedersenkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 84 89

Rum SOL:A231