Person

tommy.bruhnkom.luse | 2020-01-06

Lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post tommy.bruhnkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är postdoktoral forskare vid institutionen för kommunikation och medier. Jag disputerade 2018 på en avhandling om retorisk flertydighet i politiskt ledarskap. Jag undervisar i retorik och Medie- och kommunikationsvetenskap.

Mina forskningsintressen rör de retoriska aspekterna av gemenskap och deltagande, särskilt de roller pluralism och olikhet spelar i gemenskapers utveckling. För närvarande är min forskning inriktad på hur retoriska normer utvecklas inom gemenskaper över tid. Jag bedriver också forskning kring satirens funktioner i offentligheten.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (14 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Publikationer:

Bruhn, Tommy (2018). Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken ipolitiska förnyelseprocesser. Studia Rhetorica Lundensia 3. Ödåkra:Retorikförlaget.

Bruhn, Tommy (2015): "Är retoriken verkligen fördelaktig?" i Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet. Bengtsson, Erik & Buhre, Frida (red). Stockholm: SRS

Konferensbidrag:
Media and Transgression - A Marcus Wallenberg symposium, Lund March 17th 2016: “Rooting for the degenerate: The trickster ethos in John Safran’s Race Relations”

International Society for the History of Rhetoric Twentieth Biennal Conference, Tübingen 2015: Curbing Janus - Historical Perspectives on Ambiguity as a Rhetorical Device

NKRF 5 (2014): "Mångtydighet och den sammansatta publiken: Perspektiv på retorisk polysemi."

Lärare

  • Retorik
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post tommy.bruhnkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10