Ansökan och antagning

Utbildningen söker du via antagning.se. Webbanmälan öppnar i början av mars och sista anmälningsdatum är 15 april. Klicka på länken nedan för en direktlänk till programmets anmälningssida:Behörighet: Avslutade högskolestudier om 90 hp, varav minst fortsättningsnivå i ett ämne.Vilka ämnen som lästs har ingen betydelse för antagningen, så länge de är helt avslutade i Ladok senast vid sista kompletteringsdatum, 18 juni. Om du är osäker på om du avslutat dina kurser, kontakta den institution du läst vid.

Kom ihåg!

  • Att de 90 hp som ger behörighet ska vara från hela avslutade kurser. Saknar du exempelvis 7,5 hp från en 30 hp kurs kommer inga poäng att räknas med från den kursen.
  • Att lägga din ansökan till journalistprogrammet som prioritet nr 1 på antagning.se om du inte vill riskera att strykas. Kommer du in på ett annat alternativ stryks du från sökandelistan.
  • Att tacka ja om du blir erbjuden platsen på antagning.se! Annars stryks du ur sökandelistan.