Upplägg och struktur

Kandidatprogrammet i journalistik är en påbyggnadsutbildning som syftar till att förbereda dig för att arbeta som journalist i framtiden. Du lär dig att producera journalistiskt material i en rad olika genrer samt att använda olika journalistiska verktyg i ditt arbete. Dessutom får du aktivt arbeta med journalistikforskningens framväxt och inriktningar samt studera journalistikens utveckling runt om i världen.

Termin 1: 

Under den första terminen får du kunskap om journalistyrket och om mediernas funktion i samhället vad gäller bland annat yttrande- och tryckfrihet, etiska och juridiska regler, nyhetsvärdering och källkritik. Du lär dig också att söka information samt att producera och analysera text i olika journalistiska genrer. Du får även kunskap om relationen mellan medier, politik och det demokratiska systemet, inte bara i Sverige och EU utan också i andra länder.

Termin 2: 

Under den andra terminen vänjer du dig vid att arbeta i redaktionell miljö samt hantera teknik och programvara i praktisk produktion för digitala kanaler såsom webb och e-tidning. Du kommer också att lära dig att arbeta med videojournalistik för digital publicering. Under terminen får du också sätta dig in i journalistikforskningens framväxt och inriktningar. Terminen avslutas med en praktiskt orienterad fördjupningskurs i undersökande journalistik där studenterna tar ett större grepp kring ett aktuellt ämne och gör egna granskningar/fördjupningar.  

Termin 3:

Tredje terminen inleds med ett fördjupningsarbete i reportagegenren där du handleds att på egen hand genomföra ett reportagearbete från ax till limpa under givna tidsramar. Efter det följer en teori- och metodkurs som förbereder dig för examensarbetet i form av en uppsats där du angriper ett journalistikvetenskapligt problem. 

Praktiktermin:

Det finns även två fristående praktikkurser att söka efter utbildningen, där du på en arbetsplats får utveckla och demonstrera dina kunskaper och färdigheter i redaktionell miljö. På det sättet kan du välja att förlänga Journalistutbildningen med upp till en termins praktik efter avslutad kandidatexamen.

Utbildningsplan

Kandidatprogram i journalistik

Kursplaner

  • JOUA00          (Kursen ersätter JOUA01 och JOUA11)
  • JOUA12
  • JOUK10          (Kursen ersätter JOUK11)

Praktikkurser

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2021-05-05