lu.se

Förtjänstfulla examensarbeten (FEA)

Excellent MSc Dissertations 2018

Publicerade FEA-rapporter från 2008-2016

Hösten 2007 påbörjades, med särskilt avsatta medel från Samhällsvetenskapliga fakulteten, ett kvalitets- och utvecklingsarbete för att höja standarden på uppsatserna i medie- och kommunikationsvetenskap i Lund.

Som ett led i detta arbete vill vi framhålla och belöna sådana uppsatsarbeten som på ett eller annat sätt höjer sig över mängden. Det gör vi genom att publicera de särskilt förtjänstfulla uppsatserna i en rapportserie: Förtjänstfulla examensarbeten i MKV (FEA).

Uppsatserna har seminariebehandlats och examinerats på sedvanligt sätt och naturligtvis erhållit högsta betyg. För att nomineras till rapportserien krävs det dock inte bara högsta betyg utan dessa uppsatser har alla utmärkt sig utöver betygskriterierna.

Uppsatserna har omarbetats för att anpassas till forskningsrapportens form och det är i den formen de publiceras på den här sidan.

Vill du köpa någon/några av publikationerna gör du det via en nätbokhandlare som t.ex. Adlibris och Bokus som, i sin tur, skickar en beställning till Media-Tryck

2009