lu.se

Mentorsverksamhet

Supplemental Instruction

Mentorer HT 2015: Magnus Johansson, MKV, Rebecca Asmundsson Fristedt, MKV, Markus Bergman, retorik, Josefine Waldenström, MKV och mediehistoria, Christine Sandal, MKV, Henrik Vilén, MKV


När du läser hos oss
har du förmånen att få tillgång till våra duktiga och engagerade mentorer. Mentorerna är själva studenter på kandidat- eller avancerad nivå. Ungefär en gång i veckan (oftast i anslutning till föreläsningar) leder de studiegrupper där du får chansen att utveckla din studieteknik, diskutera kurslitteratur och instuderingsfrågor och lära känna dina kurskamrater över en kopp kaffe/te och kaka.

Det har visat sig att; de studenter som deltagit i mentorsträffarna i större utsträckning fullföljt sin utbildning och dessutom gjort det med goda studieresultat.

Förutom mentorsgrupper på grundkurserna har vi mentorer på fortsättningskursen i MKV och uppsatsmentorer på kandidatkurserna i både MKV och Retorik. På kandidatkurserna börjar mentorsträffarna i samband med den sista delkursen och är strategiskt upplagda för att följa uppsatsprocessen.

Varför funkar det så bra?

SI

Hur ska du göra för att lyckas med tentan?