Uppsatsboken

Att skriva kandidatuppsats innebär en stor och spännande utmaning för de flesta studenter. Det är under arbetet med denna som man förväntas ta det sista steget till att bli en självständig kunskapsproducent och belönas med en filosofie kandidatexamen. Därmed framstår den såväl som det mest krävande som lärorika momentet på grundutbildningen.

I den här boken görs en grundlig genomgång av vad det innebär att skriva kandidatuppsats ur både lärar- och studentperspektiv. Hur går man till väga för att ro sitt examensarbete i land? Vad är ett fruktbart vetenskapligt problem? Hur disponerar man sin framställning? I vilken ordning utarbetar man uppsatsens olika delar? Vad menas med ett vetenskapligt språk? Hur bedöms vetenskapliga uppsatser? Och hur ser egentligen ett förtjänstfullt examensarbete ut?

Boken är frukten av ett samarbete mellan två lärare och åtta framgångsrika kandidatstudenter i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Lärarna delar med sig av sina erfarenheter av studenters examensarbeten och två studenter ger råd och tips om hur man kan hantera uppsatsarbetets vedermödor. Sju kapitel utgörs av de medverkande studenternas kandidatuppsatser. De har det gemensamt att de belönats med högsta betyg, men varierar i såväl stil som ämne och exemplifierar på olika sätt och omfattning sådana kvaliteter som diskuteras i bokens inledningskapitel.

Boken är tänkt att fungera som inspiration och stöd åt framtida studenter som skriver kandidatuppsats i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.

Innehåll:

En självständighetsförklaring
Lärarperspektiv på studenten som kunskapsproducent
Fredrik Miegel och Fredrik Schoug  

Uppsatsresan – ett äventyr
Moa Egonson och Viola Sten

Det handlar om distinktioner
Konnässörskapet och dess funktion
Gustav Thunander

A disgrace to the human race?
Nakenprotest och kroppspolitik i sociala medier
Moa Egonson

Oförenliga verkligheter
Maktkamper vid organisationsförändringar
Alexander Hellgren

Enkelhetens politik
Populist eller politiskt korrekt? En analys av den polariserade jämställdhetsdebatten
Zandra Bergman och Viola Sten

Upplysningsdiskursens makt
Kajsa Tretow

Manliga magasin
En studie av mannens och maskulinitetens porträttering i Café, King och MagasinMorberg
Nike Larsson

Kony 2012 möter mediatization
Hur en kampanjfilm kan konkretisera teorin om mediatization
Carl Rydh

Författarpresentationer

Klicka på bilden för att läsa boken
Klicka på bilden för att läsa boken i PDF-format