lu.se

Internationell Masterutbildning i Film- och Mediehistoria

Hösten 2015 startade masterprogrammet Film- och mediehistoria som ett samarbete mellan Filmvetenskap vid SOL och Mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier.

Programmet utlystes i en första vända nationellt. Inför nästa antagning gör vi nu en internationell utlysning. Programmet blir därmed helt engelskspråkigt.

Masterprogrammet Film- och mediehistoria (HAFME) erbjuder ett unikt tvärvetenskapligt fält. Medierna studeras historiskt och placeras därmed i sociala, kulturella och politiska kontexter. Det historiska perspektivet samsas med studium av mediernas ekonomiska, tekniska och estetiska betingelser. Syftet med programmet är att förbereda de studerande dels för forskning, dels för sysselsättning inom olika typer av film- och medierelaterade verksamheter: förlag, arkiv, medieföretag, journalistik.

Det tvååriga masterprogrammet erbjuder möjligheten att avsluta efter ett år med magisterexamen.

För behörighet till utbildningen krävs en akademisk grundexamen om 180 hp i filmvetenskap, mediehistoria eller motsvarande.