lu.se

Kurser

Alla kurser i mediehistoria ges från och med våren 2020 på engelska. Mediehistoria ersatte hösten 2011 ämnet pressvetenskap. Du som läst Pressvetenskap: grundkurs, kan fortsätta på Mediehistoria: Fortsättningskurs. Du som läst Pressvetenskap: Fortsättningskurs kan fortsätta på Mediehistoria: kandidatkurs.

Beginner's courses/Nybörjarkurser

Second level courses/Fortsättningskurser på grundnivå

Advanced level courses/Kurser på avancerad nivå

kontaktuppgifter

Utbildningsansvarig
Marie Cronqvist
Tel: 046-222 88 76
E-post: marie.cronqvistkom.luse

Studierektor

Sara Santesson
Tel: 046-222 87 48
E-post: Sara.Santesson@kom.lu.se

Studievägledare
Michael Rübsamen
Tel: 046-222 40 51
E-post: Studievagledare@kom.lu.se