lu.se

Kurser

Mediehistoria ersatte hösten 2011 ämnet pressvetenskap. Du som läst Pressvetenskap: grundkurs, kan fortsätta på Mediehistoria: Fortsättningskurs. Du som läst Pressvetenskap: Fortsättningskurs kan fortsätta på Mediehistoria: kandidatkurs.

Nybörjarkurser

Fortsättningskurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

kontaktuppgifter

Utbildningsansvarig
Marie Cronqvist
Tel: 046-222 88 76
E-post: marie.cronqvistkom.luse

Studierektor

Sara Santesson
Tel: 046-222 87 48
E-post: Sara.Santesson @kom.lu .se

Studievägledare
Michael Rübsamen
Tel: 046-222 40 51
E-post: Studievagledare @kom.lu .se