Masterprogram i Språk och språkvetenskap med inriktning Retorik

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap vänder sig till studenter som har en svensk eller utländsk grundexamen. Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och deras teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Studenterna kan inom programmet välja mellan 15 ämnesfördjupningar: allmän språkvetenskap, arabiska, engelska, fonetik, franska, grekiska/nygrekiska, italienska, japanska, kinesiska, latin, retorik, ryska, rumänska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska.

Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnesfördjupningar och valfria kurser. Undervisningsspråk är svenska, engelska och andra främmande språk som motsvarar ämnesfördjupningarna. En del av ämnesfördjupningarna vänder sig till såväl internationella som svenskspråkiga studenter, medan några förutsätter kunskaper i svenska.

Med en masterexamen i språk och språkvetenskap blir du attraktiv på arbetsmarknaden för den som söker en kvalificerad person med specifik kunskap i kommunikation och språk. Du kan också söka dig vidare till forskarutbildning i språk och språkvetenskap. Ytterligare information

Kontaktinformation

Masterkoordinator
Jordan Zlatev

Studievägledare
Åsa Wikström

E-post:
masterlanguagesollu .se

Studievägledare KOM
Michael Rübsamen
Tel: 046-222 88 64
Studievagledarekom.luse

Studierektor KOM
Sara Santesson
Tel: 046-222 78 52
Sara.Santessonkomlu .se

Relaterad information