lu.se

Att tänka på

Det finns en del formaliteter att ordna och saker att tänka på när du blivit antagen till utbytesstudier för att utlandsperioden och hemkomsten med fortsatta studier skall fungera så smidigt som möjligt.

Inför varje termin ordnar Avdelningen för internationella relationer en kick-off för de studenter som ska resa ut i världen nästkommande termin, då får du råd och tips inför resan. På kick-offen får du ta del av en föreläsning om kulturmöten och det brukar finnas tillfälle att träffa antingen inresande studenter eller före detta utbytesstudenter.

Glöm inte att du ska vara registrerad i Ladok före avresa. Du är fortfarande student vid Lunds universitet under din utlandsvistelse! Detta är en förutsättning för att du ska kunna tillgodoräkna poäng vid hemkomsten. Du får hjälp av institutionens studievägledare med registrering av utbytesstudier i Ladok.

Viktiga handlingar att ta med:

  • Antagningsbesked
  • Intyg om finansiering (beslutsunderlag från CSN)
  • Intyg om försäkring (Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort eller Kammarkollegiets försäkringskort)
  • Giltigt pass (se till att det är giltigt under hela utlandsvistelsen)

Du gör ett preliminärt kursval före avresan och eventuella ändringar meddelar du studievägledare eller internationell koordinator. Du ombeds hålla kontinuerlig kontakt med din koordinator under utlandsvistelsen.

Kontaktinformation

Internationell koordinator
(samhällsvetenskap)
Katarina Follin
Tel: 046-222 72 04
E-post: inter@sam.lu.se
Webb

Internationella koordinatorer
(humaniora och teologi)
Fanni Faegersten
Tel: 046-2228773
Katarina Wingkvist
Tel: 046-2228075
E-post: internationalht.luse
Webb