Minor Field Studies

Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands. Minor Field Studies ger dig praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Kontaktuppgifter för HT-studenter

E-post: international@ht.lu.se
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201, 221 00 Lund
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2018-02-16