lu.se

Utbildningsutbud

Retorik

GrundnivåGes termin
Retorik: Praktisk retorik, 15 hp (RETA14)höst 2019vår 2020
Retorik: Retorik för lärare, 15 hp (RETA15)
Retorik: Grundkurs, 30 hp (RETA30)höst 2019
Retorik: Fortsättningskurs, 30 hp (RETA31)
Retorik: Fortsättningskurs, 30 hp (RETA32)vår 2020
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (RETD01)vår 2020
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 15 hp (RETD02)vår 2020
Retorik: Kandidatkurs, 30 hp (RETK13)höst 2019
Media and the History of Political Rhetoric, 7,5 hp (SASH69)vår 2020
Cross Cultural Rhetoric, 7,5 hp (SASH78)
Interkulturell kommunikation, 7,5 hp (SASH82)höst 2019
Avancerad nivå
Retorik: Kanonisk retorik, 7,5 hp (RETN02)vår 2020
Retorik: Samtida retorisk teoribildning, 7,5 hp (RETN03)vår 2020
Retorik: Retorik och kunskap, 7,5 hp (RETN04)höst 2019
Retorik: Retorik och (populär) vetenskap, 7,5 hp (RETN05)
Retorik: Retorik, demokrati och deltagande, 7,5 hp (RETN06)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: