lu.se

Charlie Järpvall

Doktorand
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post charlie.jarpvallkom.luse

Rum SOL:L113

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20