lu.se

Bibliotek

KOMs studenter hittar oftast relevant litteratur på biblioteken nedan. Som student vid Lunds universitet har du dock möjlighet att låna böcker på alla universitetets bibliotek.  

Språk- och litteraturcentrums bibliotek

Språk- och litteraturcentrums bibliotek hittar du i entréhallen på SOL-centrum. Biblioteket kan utnyttjas av KOM-studenter för lån av litteratur, informationssökning, kopiering och utskrifter, användning av datorsalar och studieplatser och läsning av dagstidningar och tidskrifter.

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket

På Social- och beteendevetenskapliga biblioteket kan du låna samhällsvetenskaplig litteratur. Utöver referenslitteratur och uppsatser inrymmer biblioteket en tidskriftssal, läse- och datorsalar samt kopieringsmaskiner. Du hittar biblioteket på Allhelgona kyrkogata 14 J, bakom Eden.

Lunds Universitets bibliotek

 

 

Universitetets elektroniska bibliotek innehåller mer än 15 000 e-tidskrifter, 500 databaser och många e-böcker, ordböcker och uppslagsverk - en guldgruva för studenter och forskare!

Om du har lässvårigheter har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Vanligast är att du får den som talbok.