lu.se

 

Gunilla Jarlbro forskar på genus inom media. Intresset för jämställdhet startade tidigt och utvecklades under andra vågens kvinnorörelse på 60- och 70-talen. Idag är hon professor i medie-och [...]

2015-04-17

Viktig information om kandidatkursen i Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskapen är ett populärt ämne som lockar många studenter. På senare tid har trycket från alla studenter - såväl nationellt som internationellt - som vill studera hos oss [...]

2015-04-07

I ett demokratiskt samhälle är de flesta eniga om att journalistiken spelar en viktig roll.

Därför skulle jag i korthet vilja presentera hur vi agerar och tänker på journalistutbildningen vid Lunds universitet skriver Mia-Marie Hammarlin i Medievärlden [...]

2015-03-12

”FÖRSTA GÅNGEN SOM MITT HISTORISKA INTRESSE VÄRDERAS”

Charlotte Nilsson är doktorand i mediehistoria på KOM. Hon har tidigare bland annat arbetat med forskningskommunikation och inom museivärlden. Hennes kandidatexamen är i etnologi och mastersexamen i [...]