lu.se

 

”De säger någonting om vad det innebär att vara människa” [...]

2015-11-10

Refugee crisis

It is the biggest refugee crisis since the end of the Second World War. Over 60 million people are fleeing from poverty, suppression and terror. [...]

2015-10-29

Hur satiren blev nyhetsförmedlare

Har satiren tagit över rollen som nyhetsförmedlare, framför de traditionella nyhetsmedierna? [...]

2015-10-27

Ny bok i serien Mediehistoriskt arkiv

- Universitetet som medium [...]