lu.se

 

– Traditionellt sätt är det journalister som skött den här typen av rapportering. Men med sociala medier behövs inte längre den mellanhanden. Celebriteten blir sin egen journalist och kan själv bjuda [...]

2014-10-28

"Problemet är att komjölk inte är avsedd för människor."

Tobias Linné är doktor i sociologi, lärare och forskare i kritiska djurstudier på KOM. Tillsammans med Helena Pedersen, docent i pedagogik och forskare i kritiska djurstudier vid Stockholms [...]

2014-10-17

2,3 MILJONER TILL MEDIEHISTORISK FORSKNING

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat KOM-forskaren och mediehistorikern Marie Cronqvist 2,3 miljoner kronor för ett treårigt forskningsprojekt med titeln ”Entangled television histories. Media [...]

2014-09-26

3,6 miljoner till KOM

Forskningsrådet FORTE har beslutat att utdela medel till projektet ”Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy”. Studien leds av Tobias Olsson och löper över tre år med [...]