lu.se

 

Vårterminen 2017 fick Johanna Ottosson och Charlee Petersson deras kandidatuppsats publicerad i rapportserien: Förtjänstfulla examensarbeten i MKV (FEA) [...]

2017-06-20

Graduation Class of 2017

On June 5th the class of 2017 graduated from our MSc Programme in media and communication studies, together with the rest of the Faculty of Social Sciences at Lund University. [...]

2017-06-20

Ny bok från KOM: Sociala medier - vetenskapliga perspektiv

Lärarna och forskarna vid KOM har under snart två års tid arbetat med en lärobok om sociala medier. Och nu är den klar! [...]

2017-06-20

Ännu en gång har vi den stora glädjen att få gratulera vår Joanna Doona

Hon har nämligen tilldelats ett, så kallat, jubileumsstipendium från Wahlgrenska stiftelsen på 250 000 kr! Stipendiet ska användas till postdoc-projektet ”Nyheter i förändring? Unga medborgares [...]

***********************