Efter studierna

Ämnena på KOM kan med fördel kombineras både med varandra och andra ämnen, beroende på vilken typ av arbete eller fortsatta studier du vill ägna dig åt. En aktuell alumnundersökning visar att studenter från KOM klarar sig bra på arbetsmarknaden.

Alumnundersökning från KOM visar att studenterna får jobb

Rapporten är den första som tar ett samlat grepp om KOM-studenternas liv efter studierna. Vi har pratat med före detta studenter några år efter de tagit ut sin examen. Det här är den första gemensamma alumnundersökningen för KOM-ämnena, som visar glädjande besked: av de 125 personer som intervjuats har 99 % arbete ett par år efter studierna. De 125 respondenterna är jämnt fördelade mellan de fem olika utbildningarna som ligger under KOM:
  • de fristående kurserna i retorik, mediehistoria och medie- och kommunikationsvetenskap,
  • kandidatprogrammet i journalistik
  • det internationella masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap

Arbete och karriär

Även om vi på KOM gärna betonar att studier inte bara handlar om att bli attraktiv på arbetsmarknaden är det givetvis viktigt att ha en förståelse för vilken typ av arbete studierna kan leda till. Här finns en stor variation bland KOM:s alumner! De vanligaste jobbtitlarna ger därför ingen heltäckande bild av vad våra alumner ägnar sig åt, eftersom våra kurser och program läses av människor med många olika målsättningar. Med det sagt är de vanligaste titlarna hos våra alumner kommunikatör, reporter, PR-specialist, webbredaktör och producent. Sammanfattningsvis lyckas KOM-alumner väl på arbetsmarknaden. Några höjdpunkter:
  • 99 % har arbete

  • 89 % upplever att de har nytta av sin utbildning vid KOM

  • 87 % av de som arbetar trivs bra, mycket bra eller jättebra med sitt arbete

  • 84 % uppger att de arbetar inom ett yrkesområde som de anser ligger i linje med utbildningen

  • En majoritet har heltids- och tillsvidareanställning (med undantag för de som arbetar inom journalistik, där korta anställningar och deltidsanställningar är vanligare)

  • En majoritet uppgav att de ser möjligheter att påverka och utveckla sin arbetssituation

Vad ska man ha utbildningen till?

En vanlig fråga som ställs om utbildningar är naturligtvis vad de leder till, framför allt i relation om arbete och karriär. Därför har Axel Vikström lagt mycket fokus på detta i intervjuerna. Bland annat kan man läsa att: "En intressant aspekt är att en majoritet av respondenterna som befunnit sig längre ute på arbetsmarknaden över tid upplever en ökad uppskattning för sin utbildning. Nyttan av deras kritiska perspektiv framkommer bland annat när de jämför sig med kollegor som inte har gått en motsvarande utbildning, eller när de märker att de kan förutse olika trender inom kommunikationsbranschen. Dessa färdigheter, som framstår som mer tidlösa jämfört med kunskap i diverse tekniska program, bor inte minst komma till nytta i arbete med strategiska uppgifter, vilka ofta utgör en större del av ens ansvarsområde i takt med att man blir mer senior på sin arbetsplats" (Vikström 2019:5).

Ny Alumnundersökning 2019

Ämnenas arbetsmarknadssidor

Journalistik

Mediehistoria

Retorik

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-05-26