Medie- och kommunikationsvetenskap

Excellent forskning

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Lunds universitet bedriver forskning med inriktning på medier, kultur och demokrati i världsklass. Vi bidrar med nyskapande och spännande sätt att förstå kunskap, människor och makt i nationella och transnationella mediekontexter. Forskningen är organiserad kring fyra överlappande teman: dels det breda fältet som rör medier, engagemang, demokratiskt och kulturellt medborgarskap, dels medieindustrier och kreativitet, dels genus, hälsa och samhälle, och sist men inte minst publik, populärkultur och vardagsliv. Forskarna här arbetar gränsöverskridande, men mot ett gemensamt mål: att skapa empiriskt förankrad kunskap, med hjälp av kritiska teoretiska ramverk och många olika metoder.

Forskningen vid institutionen rankas på Top 100 Communication and Media departments (i QS World University Rankings uppdelat i ämnen för 2018, 2019, 2020, 2021). Vi har en kraftfull och livlig forskningskultur på MKV i Lund, med våra 19 anställda, inklusive en professor emeritus, tre professorer, fem docenter, två lektorer, tre som arbetar administrativt, och fem doktorander. Vi prioriterar mångfald: av våra anställda är 10 män och 9 kvinnor, och våra medarbetare kommer från så olika delar av världen som Sverige, Danmark, Storbritannien, Turkiet, Indien och Indonesien. MKV huserar regelbundet gästforskare inom fältet från universitet i Europa, Indien, Mellanöstern, Nordamerika, Colombia och Kina.

Vi genererar internationella forskningspublikationer (över 100 peer-granskade publikation under de senaste fem åren 2016-2021), leder externt finansierade projekt med fokus på medborgerlig kultur och ryktesspridning på nätet, medieengagemang och medieupplevelser, barn och digitala medier, samt organiserar symposium-serie (som nu inne på sitt tionde år), vilka alla bidrar till institutionens intellektuella ställning i fältet. Vi erbjuder också master- och forskarutbildning på en hög internationell nivå, inklusive vår MSc i medie- och kommunikationsvetenskap som årligen attraherar över 500 ansökningar till 30 platser. Våra forskare samarbetar också med mediesektorn, och andra sektorer, genom uppdrag och samarbeten med aktörer som SVT, UR, Folkhälsomyndigheten och EndemolShine. Vi för löpande dialog med medieindustrier och den offentliga sektorn, och engagerar oss i samtida debatter.

Vi drar nytta av den stora betydelse som tidigare eminenta forskare vid institutionen haft och fokuserar på efterföljande ny personal och doktorander för att bibehålla vår ledande position. För att nå det målet bygger institutionen vidare på vår väl belagda spetskompetens kring medieengagemang i kultur och demokrati genom att fortsätta utveckla vår portfölj, med internationella medarbetare, publikationer och utbildningar på avancerad nivå som alla påminner om det som binder oss samman, och argumenterar för mänsklig agens i den komplexa världen av medier, kultur och samhälle.

Kontaktinformation

Professor
Helena Sandberg
Tel: 046-222 03 29
helena.sandbergkom.luse

Prefekt
Ulrika Holgersson
Tel: 046-222 42 91
ulrika.holgerssonkom.luse

Helena Sandberg on her researchPeter Dahlgren on his researchAnnette Hill on her researchTobias Linné on his research
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2023-12-21