Forskarutbildning

Institutionen för kommunikationoch medier har forskarutbildning i tre ämnen:

  • Medie- och kommunikationsvetenskap (Samhällsvetenskapliga fakulteten)
  • Mediehistoria (Humanistiska och teologiska fakulteterna)
  • Retorik (Humanistiska och teologiska fakulteterna)

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) fördelade på en kursdel och en avhandlingsdel. Utbildningen avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling.

Licentiatutbildningen omfattar två års heltidsstudier (120 hp). Licentiatexamen omfattar en avhandlingsdel och en kursdel.

Forskarutbildningen sker enligt en utbildningsplan som är fastställd av respektive fakultet. Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året.

Ansvariga för forskarutbildningen vid KOM är prefekten. Du är mycket välkommen att ta kontakt med oss för samtal, om du är intresserad av vår forskarutbildning i våra olika ämnen, för skilda forskningsprojekt och idéer. 

Mer om utbildningen

Läs mer om KOM:s forskarutbildningar här. Se respektive fakultets sidor:

Utlysta doktorandtjänster

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2023-10-05