Person

Eskil Vesterlund

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post eskil.vesterlundkom.luse

Rum SOL:A232

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i mediehistoria sedan hösten 2020 och intresserar mig för medier, politik och vetenskap i 1900-talets Sverige. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag opinionsundersökningens historia i Sverige,med startpunkt i Svenska Gallupinstitutets öppnande 1941. Med hjälp av medie- och kunskapshistoriska perspektiv vill jag undersöka opinionsundersökningen som en ny medieteknik. Vad användes den till? Vilken funktion den hade i relation till andra medier? Vilka villkor skapade den för vetande om och mediering av publiker?

Jag har en masterexamen i idé- och lärdomshistoria från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som museipedagog.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Eskil Vesterlund

Doktorand

  • Mediehistoria
  • Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post eskil.vesterlundkom.luse

Rum SOL:A232

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-10