Publikationer

Böcker (5 av 15 st)

Redaktörskap (5 av 15 st)

Artiklar (5 av 39 st)

Bokkapitel (5 av 65 st)

Förord (3 av 3 st)

Encyklopediartiklar (5 av 9 st)

Konferensbidrag (5 av 10 st)

Rapporter (1 av 1 st)

Working papers (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 22 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 14 st)

Tidningsartiklar (5 av 14 st)

Övrigt (5 av 17 st)

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-18