Publikationer

Böcker (5 av 19 st)

Redaktörskap (5 av 20 st)

Artiklar (5 av 36 st)

Bokkapitel (5 av 74 st)

Förord (2 av 2 st)

Encyklopediartiklar (5 av 9 st)

Konferensbidrag (5 av 8 st)

Rapporter (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 20 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 5 st)

Tidningsartiklar (5 av 10 st)

Övrigt (5 av 12 st)