lu.se

Publikationer

Böcker (5 av 17 st)

Redaktörskap (5 av 18 st)

Artiklar (5 av 31 st)

Bokkapitel (5 av 72 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 9 st)

Konferensbidrag (5 av 5 st)

Rapporter (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 18 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 av 4 st)

Tidningsartiklar (5 av 8 st)

Övrigt (5 av 6 st)