lu.se

KOM är en institution för forskning och utbildning om kommunikation och medier 

Här erbjuder vi utbildning av högsta kvalitet i en modern och dynamisk studiemiljö, med engagerade lärare och stora möjligheter till studentinflytande. Med ämnen som journalistik, mediehistoria, medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och retorik, samlar vi på ett och samma ställe ovärderlig kunskap och kompetens om dagens mediesamhälle.

Journalistik

Mediahistoria