Disputation och examen

Disputationen är nödvändigtvis inte det sista som sker på forskarutbildningen (det kan ju finnas kurspoäng kvar att examinera), men definitivt det festligaste. Den ceremoniella avslutningen omgärdas av både traditioner, formella regler och en hel del administration. En av de saker som sker är den så kallade spikningen som äger rum minst tre veckor innan disputationen. Under festligare former spikar då författaren handgripligen upp sin avhandling på väggen som ett tecken på att den är offentligt tillgänglig för granskning. De formella aspekterna av disputationen beskrivs i de olika styrdokumenten som reglerar forskarutbildningen. Som doktorand kanske det är än viktigare att hålla reda på det praktiska och det administrativa aspekterna samt när och hur de ska planeras. Det ser något olika ut på de två fakulteterna, men båda har tagit fram anvisningar för vad man ska tänka på.
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-01-27