Bibliotek

Humanistiska och teologiska biblioteket

LUX- och SOL-biblioteket bildar HT-biblioteken som är till för dig som studerar, forskar och undervisar vid KOM och de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket

På Social- och beteendevetenskapliga biblioteket kan du låna samhällsvetenskaplig litteratur. Utöver referenslitteratur och uppsatser inrymmer biblioteket en tidskriftssal, läse- och datorsalar samt kopieringsmaskiner. Du hittar biblioteket på Allhelgona kyrkogata 14 J, bakom Eden.

Om du har lässvårigheter

Få kurslitteraturen anpassad - vanligast är att du får den som talbok.

Lunds universitets bibliotek

Tidskrifter, databaser och böcker, ordböcker och uppslagsverk.

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-23