lu.se

Bibliotek

KOMs studenter hittar oftast relevant litteratur på biblioteken nedan. Som student vid Lunds universitet har du dock möjlighet att låna böcker på alla universitetets bibliotek.

Humanistiska och teologiska biblioteket

LUX- och SOL-biblioteket bildar HT-biblioteken som är till för dig som studerar, forskar och undervisar vid KOM och de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket

På Social- och beteendevetenskapliga biblioteket kan du låna samhällsvetenskaplig litteratur. Utöver referenslitteratur och uppsatser inrymmer biblioteket en tidskriftssal, läse- och datorsalar samt kopieringsmaskiner. Du hittar biblioteket på Allhelgona kyrkogata 14 J, bakom Eden.

Lunds Universitets bibliotek

Universitetets elektroniska bibliotek innehåller mer än 15 000 e-tidskrifter, 500 databaser och många e-böcker, ordböcker och uppslagsverk - en guldgruva för studenter och forskare!

Om du har lässvårigheter har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Vanligast är att du får den som talbok.