lu.se

Foto; Sophie Elsässer

Foto; Sophie Elsässer

KOM är en mångfacetterad och spännande institution inom området kommunikation och medier. Både humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen befinner sig här under samma tak då institutionen bedriver utbildning och forskning i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik.

Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med aktiva internationella kontakter där vi välkomnar ämnesövergripande initiativ. Vårt studenttryck ökar och vår verksamhet expanderar kontinuerligt.