lu.se

Foto; Sophie Elsässer

Foto; Sophie Elsässer

KOM är en mångfacetterad institution inom området kommunikation och medier. Här huseras utbildningar och forskning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena retorik, journalistik, mediehistoria och medie- och kommunikationsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med aktiva internationella kontakter där vi välkomnar ämnesövergripande initiativ.