lu.se

Foto; Sophie Elsässer

Foto; Sophie Elsässer

KOM är en mångfacetterad institution inom området kommunikation och medier

Här huseras utbildningar och forskning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena retorik, journalistik, mediehistoria och medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen är därmed delad mellan två fakulteter: ämnet medie- och kommunikationsvetenskap tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten, och ämnena retorik och mediehistoria tillhör fakulteterna för Humaniora och Teologi. Journalistprogrammet delas mellan fakulteterna.

Är du nyfiken på institutionen kan du följa oss på Facebook. Här delar vi löpande information om våra utbildningar och ny forskning.

Vi erbjuder utbildning på alla nivåer, och en dynamisk forskningsmiljö!