Om institutionen

KOM är en mångfacetterad institution

Vi erbjuder utbildning på alla nivåer och forskning inom kommunikation och medier, i en dynamisk forskningsmiljö! Här huseras utbildningar och forskning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena retorik, journalistik, mediehistoria och medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen är med andra ord en fakultetsgemensam institution: ämnet medie- och kommunikationsvetenskap tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten, och ämnena retorik och mediehistoria tillhör fakulteterna för Humaniora och Teologi. Journalistprogrammet är liksom institutionen gemensam mellan fakulteterna. Är du nyfiken på institutionen kan du följa oss på Facebook. Här delar vi löpande information om våra utbildningar och ny forskning.

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2022-03-31