Praktikkurser

Du som har läst 150 högskolepoäng varav 90 hp i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, samt avslutat din kandidatuppsats, kan söka till en praktikkurs om 15 eller 30 högskolepoäng. Praktikplatsen väljer och ordnar du på egen hand. Läs noggrant informationen i Praktikinstruktionerna om du funderar på att praktisera inom ramen för någon av våra praktikkurser! OBS! Praktikplan och praktikplats måste inte vara färdiga och godkända innan terminsstarten, men om du hittat en praktikplats, skicka in praktikplanen så fort som möjligt (se kontaktuppgifter till höger).

Information och blanketter

Inför praktiken

Mot slutet av praktikperioden

Erasmuspraktik och stipendier

Att praktisera med Erasmus
Om du vill få arbetserfarenhet utomlands kan du genom Erasmus praktisera på ett företag eller organisation i något av de 32 länder som ingår i Erasmus. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Oftast måste du själv hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av ditt universitet eller högskola.

Du får stipendium
Som praktikant med Erasmus får du ett stipendium från ditt universitet eller högskola. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar mellan 200 och 500 euro i månaden.

Aktuella praktikplatser

Här samlar vi annonser från organisationer och företag som söker praktikanter. Men kom ihåg att det finns massvis av andra ställen, så låt dig inte begränsas om du inte hittar något direkt!

Kommunikation och mediers mötesplats på nätet

Kursansvarig

Deniz Duru
deniz.durukom.luse

Studievägledare

Michael Rübsamen
+46 (0)46-222 88 64
michael.rubsamen@kom.lu.se

MyCareer

Sök praktikplats via Lunds universitets databas

Här hittar du instruktioner för hur du söker EU-praktik

Filmerna ger dig information om hur processen går till, hur ansökningsformuläret ser ut, samt värdefulla tips inför din ansökan till praktik inom EU:s institutioner.
Processen (del 1)
Formuläret (del 2)
Tips (del 3)
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-05-07