Journalistik

Är du intresserad av samhällsfrågor? Tycker du precis som vi att det är viktigt att kritiskt granska det vi läser, hör och ser? Vill du ha ett spännande yrke med hög puls som hela tiden förändras i takt med den digitala utvecklingen?

Då tycker vi att du ska söka till Journalistutbildningen vid Lunds universitet. Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning för dig med 90 hp avslutade kurser i bagaget. Utbildningen sträcker sig över tre terminer och leder till en kandidatexamen i journalistik.

Journalistutbildningen är yrkesförberedande, vilket innebär att du får kunskaper och färdigheter för att arbeta som journalist inom olika medier och genrer. Du genomgår både praktiska och teoretiska moment. Du kommer bland annat att lära dig att arbeta i olika redaktionella roller samt producera och analysera nyhetsjournalistik för nätet, tryck och tv. Du kommer också att ta fram fördjupande och granskande journalistiskt material. Vid Journalistutbildningen ser vi också det som självklart att diskutera och analysera journalistikens villkor på olika platser i världen idag och med blick in i framtiden.

Under din utbildningstid hos oss kommer du att träffa journalister från flera olika länder samt ges möjlighet att själv studera och fördjupa dina kunskaper i mediernas och journalistikens roll i olika delar av världen.

Upplägg och struktur

Under den första terminen får du kunskap om journalistyrket och om mediernas funktion i samhället vad gäller bland annat yttrande- och tryckfrihet, etiska och juridiska regler, nyhetsvärdering och källkritik. Du lär dig också att söka information samt att producera och analysera text i olika journalistiska genrer. Du får även kunskap om relationen mellan medier, politik och det demokratiska systemet, inte bara i Sverige och EU utan också i andra länder.

Under den andra terminen vänjer du dig vid att arbeta i redaktionell miljö samt hantera teknik och programvara i praktisk produktion för digitala kanaler såsom webb och e-tidning. Du kommer också att lära dig att arbeta med videojournalistik för digital publicering. Under terminen får du också sätta dig in i journalistikforskningens framväxt och inriktningar. Terminen avslutas med en praktiskt orienterad fördjupningskurs i undersökande journalistik där studenterna tar ett större grepp kring ett aktuellt ämne och gör egna granskningar/fördjupningar.  

Tredje terminen inleds med ett fördjupningsarbete i reportagegenren där du handleds att på egen hand genomföra ett reportagearbete från ax till limpa under givna tidsramar. Efter det följer en teori- och metodkurs som förbereder dig för examensarbetet i form av en uppsats där du angriper ett journalistikvetenskapligt problem.

Utbildningen leder till en kandidatexamen med journalistik som huvudområde

Det finns även två fristående praktikkurser att söka efter utbildningen, där du på en arbetsplats får utveckla och demonstrera dina kunskaper och färdigheter i redaktionell miljö. På det sättet kan du välja att förlänga Journalistutbildningen med upp till en termins praktik efter avslutad kandidatexamen.

Läs mer om utbildningens upplägg och struktur här

Utbildningen ges i samarbete mellan de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. Detta innebär en tydlig tvärvetenskaplig inriktning där lärare och vetenskapliga perspektiv hämtas från bland annat statsvetenskap, litteraturvetenskap, etnologi, mediehistoria och medie- och kommunikationsvetenskap. Flera lärare har också egna erfarenheter av journalistik i olika genrer och arbetar också parallellt med sina uppdrag hos oss som journalister.

Många möjligheter

Medielandskapet är satt under snabb förändring. Det senaste decenniet har journalistiken förändrats markant och de digitala publiceringskanalerna har skapat nya möjligheter för journalister att arbeta. Vid Journalistutbildningen strävar vi efter att hela tiden uppdatera Journalistutbildningen för att kunna erbjuda en utbildning som ligger i framkant av utvecklingen.

Efter genomgången Journalistutbildning har du många möjligheter att omsätta dina studier till praktik. Lite beroende på vilka ämnen du har läst tidigare tror vi att du kan göra som många av våra tidigare studenter som bland annat arbetar på dagstidningsredaktioner, magasin eller inom tv eller radio. Flera av våra studenter omsätter också kunskapen de förvärvat hos oss i en karriär som frilansjournalister. Andra arbetar som kommunikatörer vid företag och myndigheter eller på olika kommunikationsbyråer.

Vill du fortsätta att studera på masternivå är du efter att ha studerat Journalistutbildningen behörig att söka masterutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) som ges vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM).  Läs mer om MKV här

Fler lästips

Läs mer på programmets hemsida

Karta
Karta

Besöksadress

Journalistutbildningens redaktion ligger på Media Evolution City, Malmö.

Besöksadress: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö
 

Kontaktinformation

Utbildningsansvarig

Andreas Mattsson

Tel: 046–222 45 33

Andreas.Mattssonkom.luse

Studierektor

Sara Santesson

Tel: 046-222 87 48

Sara.Santessonkom.luse

Studievägledare

Josefina Backman

Tel: 046-222 40 51

studievagledarekom.luse

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2022-04-14