lu.se

Forskare

Mediehistoria

Sune Bechmann Pedersen, forskare

046–222 84 89

Marie Cronqvist, docent, forskare, universitetslektor

046–222 88 76

Jens Eriksson, forskare

Ulrika Holgersson, docent, forskare

Patrik Lundell, universitetslektor

046–222 99 09