Expeditionen

Välkommen till studerandeexpeditionerna vid KOM i Lund! Jag finns på första våningen i Absalon, Språk- och litteraturcentrum i Lund.

Öppet- och telefontider: måndag-fredag 9.00 -12.00 samt 13.30-15.00

Om jag håller stängt får du gärna kontakta mig via e-post, jag svarar på dina frågor så fort jag kan. Jag hjälper dig med olika slags administrativa ärenden, exempelvis:

  •     Registrering och omregistrering på kurs
  •     Studieintyg från Ladok
  •     Frågor kring examination och tentamensresultat
  •     Allmän information om kurser
  •     Anmälan till omtentamen
  •     Studieuppehåll eller studieavbrott Allmän information för studenter

Registrering

Varje termin du studerar måste du vara registrerad för att dina studieresultat ska kunna läggas in i Ladok, samt för att du ska kunna få ut ditt studiemedel. Registreringen är av två slag: nyregistrering och omregistrering. Nyregistrering gäller för den som påbörjar ny kurs. Omregistrering sker för den som ska slutföra en kurs påbörjad en tidigare termin. Detta gäller även om du samtidigt är nyregistrerad på en annan kurs. Ny- och omregistrering gäller bara en termin. Du måste alltså registrera dig varje termin - även om det bara gäller resttentor.

Avbrott i studierna

Om du väljer att avbryta dina studier ska du anmäla detta till expeditionen så fort som möjligt. Om du anmäler studieavbrott senast tre veckor efter terminsstart registreras så kallat tidigt avbrott i Ladok. Vill du läsa kursen vid ett annat tillfälle söker du via den ordinarie antagningen. Om du anmäler studieavbrott senare under terminen behöver du omregistrera dig på kursen om du vill ta igen resterande poäng vid ett senare tillfälle.

Tentamen

Tentamensresultat anslås på anslagstavlorna i Absalons foajé. Om du inte finns med på resultatlistan ska du vända dig till expeditionen. Ska du skriva omtentamen eller uppsamlingstentamen ska du anmäla det till expeditionen genom att skicka ett e-postmeddelande där du anger namn, personnummer, kurs och delkurs. Vid ordinarie tentor behöver du inte anmäla dig i förväg. Du kan efter examination hämta ut din salsskrivning i SOL-receptionen i foajén.

Kontaktinformation

Utbildningsadministratör

Linda Troein
Telefon: 046- 222 88 33
Exp@kom.lu.se

Besöksadress
Helgonabacken 12, Absalon, första våningen rum A 137, Lund

Postadress
Expeditionen KOM, Box 201, 221 00 Lund

colorful papers
Photo by Andrej Lišakov on Unsplash
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-23