Odla ditt kontaktnät

Vid sidan av dina studier finns det många möjligheter för dig att engagera dig i olika projekt, aktiviteter och föreningar som breddar ditt kontaktnät och ger dig värdefulla erfarenheter inför steget ut i arbetslivet.

Branschföreningar och fackförbund

Föreningar som kan vara intressanta för dig som är KOM-student: