Student

Vid KOM i Lund samlas studenter och personal med intresse för kommunikation, medier, journalistik, retorik och mediehistoria. Du är varmt välkommen att söka utbildning hos oss! Du anmäler dig till kurser och program via samma webbportalkurshemsidorna hittar du kursspecifik information såsom scheman, litteraturlistor, lärandemål och kursplaner.

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier. Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.

Tillgodoräknande

Om du har läst en eller flera kurser vid ett annat lärosäte har du möjlighet att ansöka om att få dem tillgodoräknade. De flesta gör sådana tillgodoräkningar när de ansöker om examen, men i vissa fall kan de behöva göras innan dess - exempelvis om du behöver visa upp särskild behörighet. Kontakta studievägledningen om du har frågor om tillgodoräkningar. Det är alltid bäst att kolla med oss om du ens behöver göra en tillgodoräkning. Använd denna blankett om du vill ansöka om tillgodoräkning. Läs mer om reglerna för tillgodoräkning på Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida.

Studenternas rättighetslista

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter innehåller  rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet  och urval, studiemiljö, kursplaner  och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering. Syftet med listan är att underlätta  för studenterna att genomföra sina studier, att tillgodose att de ska kunna få ut sina studiemedel i tid och att de så snart som möjligt  ska kunna få ut sina kurs- och examensbevis.

Om du mår dåligt

Studentlivet är inte alltid bara glatt. De flesta upplever olika typer av stress och ångest under sin studietid, men det finns bra hjälp att få! Läs mer på Studenthälsans hemsida och i deras foldrar om stresshantering och prokrastinering.

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Gäller ditt klagomål examination? Läs gärna Universitetskanslerämbetets vägledning om examination.

Kontrollera din epostadress!

På Studentportalen

Kontaktuppgifter

Studievägledare

Josefina Backman
Ansvar för vägledningssamtal, journalistprogrammet och SI-verksamhet
Tel: 046-222 40 51
studievagledarekom.luse

Michael Rübsamen
Ansvar för webb, kommunikation, SI-verksamhet, praktikkurser och koordinering av masterprogrammet i MKV
Tel: 046-222 88 64
Master@kom.lu.se

Expedition

Linda Troein
Kurs- och betygsregistrering, schemaläggning, arkivering
Tel: 046-222 88 33
Rum: SOL A137
Epost: expkom.luse

Adress

Besöksadress: Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress: Institutionen för kommunikation och medier, Box 117, 221 00 Lund

Hämtställe: 20

Kort guide till ditt studentliv

Studentguide

Om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Likabehandlingsplan för nedladdning

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2022-04-14