Mentorsverksamhet

Supplemental Instruction


När du läser hos oss
har du förmånen att få tillgång till våra duktiga och engagerade mentorer. Mentorerna är själva studenter på kandidat- eller avancerad nivå. Ungefär en gång i veckan (oftast i anslutning till föreläsningar) leder de studiegrupper där du får chansen att utveckla din studieteknik, diskutera kurslitteratur och instuderingsfrågor och lära känna dina kurskamrater över en kopp kaffe/te och kaka. Det har visat sig att; de studenter som deltagit i mentorsträffarna i större utsträckning fullföljt sin utbildning och dessutom gjort det med goda studieresultat. Förutom mentorsgrupper på grundkurserna har vi mentorer på fortsättningskursen i MKV och uppsatsmentorer på kandidatkurserna i både MKV och Retorik. På kandidatkurserna börjar mentorsträffarna i samband med den sista delkursen och är strategiskt upplagda för att följa uppsatsprocessen.

Varför funkar det så bra?

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-05-27