lu.se

Arbetsmarknad

Att läsa mediehistoria ger inte en praktisk utbildning, men kunskaper om medierna och förmåga att analysera och granska deras utbud är guld värda i många sammanhang och i många olika yrken. Mediehistoria är exempelvis ett lämpligt och ofta valt komplementämne till olika utbildningar i journalistik, information och kommunikation, samhällsvetenskap, kulturförmedling etc.

Många studenter som
läst mediehistoria (pressvetenskap) är idag yrkesverksamma inom de nämnda områdena, både inom den offentliga och privata sektorn, men också inom andra branscher. Ämnesstudierna i sig förbereder inte för något speciellt yrkesområde, men de ger kunskaper som i kombination med andra ämnen kan skapa flera olika slags arbetslivskompetenser. Kurserna är fristående och ger dig möjlighet att själv skapa din utbildningsprofil.

Har du funderingar
kring vilka ämnen som du ska kombinera med mediehistoria? Kontakta studievägledaren för vägledning och hjälp!