Arbetsmarknad

Precis som med de flesta andra humanistiska ämnen kommer inte studier i mediehistoria att omedelbart ge dig en yrkestitel. Även om det finns chans att bli akademisk mediehistoriker (forskare), använder en stor majoritet av studenterna dem som ett komplement till sina andra ämnen, så som journalistik, MKV, informationsvetenskap, konst- och filmvetenskap, historia, sociologi, statsvetenskap eller genusvetenskap. Trots det visar vår senaste alumni-undersökning på Institutionen för Kommunikation och medier vid Lunds universitet (Vikström 2019) att en överväldigande majoritet av studenterna som slutfört våra kurser i mediehistoria under perioden 2012-17 kände sig exceptionellt nöjda. Statistiken över deras post-akademiska liv ser också mycket lovande ut. Bland deras nuvarande anställningar finner vi en stor bredd av yrken, så som kommunikatör, redaktör, reporter, konceptutvecklare inom radio, junior copywriter, museiintendent, museitekniker, digital strateg, analytiker, projektassistent, sales and marketing coordinator, team manager och account manager. Och till dessa skulle vi kunna lägga andra möjligheter: bibliotekarie, arkivarie, medielärare, bokförläggare, tjänsteman inom samhällsförvaltning och liknande arbeten.

Enligt studenterna i vår alumni-undersökning ger mediehistoria en solid start och grund för fortsatta studier inom humaniora och samhällsvetenskap. Bland fördelarna med kurserna rankar våra alumner det genuina värdet av historisk bildning, deras förbättrade läs- och skrivkunnighet, samt deras förmåga att söka information och analysera olika källmaterial. Ytterligare en mycket uppskattad vinst är att de kan kritiskt tolka och göra långsiktiga förutsägelser om medier och samhälle. Som en student berättar:

Eftersom mycket av utbildningen handlade om hur människor genom tiden har uppfattat, sett, tyckt och tänkt om journalistik och medier kan jag enklare förstå hur människor kan uppfatta dem idag. (27-årig reporter)

Våra alumner vittnar också om nyttan de har av mediehistoria i sina nuvarande yrken:

Det handlar både om när man jobbar med samlingar och när man försöker förstå museisamlingarnas historia – hur man har samlat in och vad man bedömer vara viktigt och värt att spara – men också vad en samling och ett museiföremål konnoterar och hur de har medierats via samlingarna. Det är väldigt viktigt när det gäller att förstå museet som institution. (37-årig museiintendent)

Att vi fick skriva mycket på utbildningen var väldigt positivt för den rollen jag har nu. Det är också förståelsen för sociala medier och deras uppkomst och framväxt. Det är kunskaper som känns väldigt viktiga när jag nu skriver för sociala medier. (27-årig junior copywriter)

Slutligen, som med de flesta humanistiska ämnen, bidrar utbildningen till din personliga utveckling och dess värde inser du kanske inte förrän flera år efter att du avslutat den. Eller som en av våra studenter säger:

Det är just att jag flera gånger har insett att tankesättet och förhållandet till historia har hjälpt i mitt arbete, och att det kommit fram när jag kombinerat praktik och teori. (27-årig museitekniker)

Har du funderingar kring vilka ämnen som du ska kombinera med mediehistoria? Kontakta studievägledaren för vägledning och hjälp!

MEDIEHISTORIA

'[I]t is necessary for people working in communication and cultural studies – a still growing number – to take history seriously, as well as for historians – whatever their period and preoccupations – to take serious account of communication, including both communication theory and communications technology.'

Asa Briggs & Peter Burke, A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet, third edition, 2009

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-02-27