lu.se

Studera utomlands

Att ha läst en termin utomlands kan vara ett mycket värdefullt inslag i din utbildning och i ditt framtida yrkesliv. Vid KOM har du som student på både grund- och avancerad nivå möjlighet att studera en eller flera terminer utomlands genom Erasmusprogrammet.

Erasmusprogrammet ger svenska studenter möjlighet att läsa på ett universitet i något annat EU-land på samma villkor som de inhemska studenterna. Utlandsstudierna genom Erasmus pågår 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiebidrag och studielån och har dessutom rätt till ett mindre stipendium.

Utbytesstudierna kan tidigast ske efter du läst 30 hp inom ett ämne och sammanlagt 60 på universitet/högskola. Dock kan 60 hp eller i vissa fall 120 hp finnas som krav på utländska universitet.

Ansöka om utbytesstudier

Utlysning av utbytesplatser vid partneruniversiteten sker varje vårtermin och gäller kommande höst och vårtermin. Kontakta din koordinator för mer information. Se kontaktuppgifter till höger.

Mer information

Kontaktinformation

Internationell koordinator
(samhällsvetenskap)
Katarina Follin
Tel: 046-222 72 04
E-post: outgoingsam.luse
Webb

Internationella koordinatorer
(humaniora och teologi)
Fanni Faegersten
Tel: 046-2228773
Katarina Wingkvist
Tel: 046-2228075
E-post: internationalht.luse
Webb