Förtjänstfulla examensarbeten & Excellent Dissertations

Vi värderar examensarbeten högt inom MKV i Lund. Som ett led i det vill vi visa upp och belöna de uppsatsarbeten som på ett eller annat sätt höjer sig över mängden. Det gör vi på kandidatnivån genom att publicera de särskilt förtjänstfulla uppsatserna i rapportserien Förtjänstfulla examensarbeten i MKV (FEA), och på masternivå genom antologiserien Excellent Dissertations.

Uppsatserna har seminariebehandlats och examinerats på sedvanligt sätt och naturligtvis fått högsta betyg. För att nomineras till rapportserien krävs det dock inte bara högsta betyg - uppsatserna har alla utmärkt sig utöver betygskriterierna. De är omarbetade för att anpassas till forskningsrapportens respektive bokkapitlets former.

Vill du köpa någon/några av publikationerna gör du det via en nätbokhandlare som t.ex. Adlibris och Bokus men du kan givetvis läsa dem gratis i pdf-version (se nedan).

Den mediala nudiststranden

Jacob Hede  & Albin Algehed (2023), Förtjänstfulla Examensarbeten

frontpage of the book

Excellent MSc Dissertations 2022

Find the book here

Spisa, snacka, skrolla: Socialitet och kommunikation på apprestaurangen Pinchos

Frida Engdahl och Astrid Totté (2022), Förtjänstfulla Examensarbeten

Cottagecore: En kvinnlig motkultur i det digitala medielandskapet

Sabina Kulic (2022), Förtjänstfulla Examensarbeten

Flashin lights

Excellent MSc Dissertations 2021

Ladda ner boken här

Det flytande flickrummet - Haul-videos på YouTube som subkultur 2.0

Filippa Jonsson & Julia Karlsson (2021), Förtjänstfulla examensarbeten

abstrakta färger och former

Excellent MSc Dissertations 2020

Ladda ner boken här

Färgkriget. Provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

Mia Löfstedt (2020), Förtjänstfulla examensarbeten
Thesis

Excellent MSc Dissertations 2019

Ladda ner boken här

Thesis

Excellent MSc Dissertations 2018

Ladda ner boken här

Vilken konfatyp är du? Den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle

Marcus Enochsson (2018), Förtjänstfulla examensarbeten

Excellent MSc Dissertations 2017

Ladda ner boken här

Den nakna sanningen om en blottande censur. Om algoritmisering och fyrkantig disciplinering på Facebook

Charlee Petersson & Johanna Ottosson (2017), Förtjänstfulla examensarbeten
Cover of the book

Excellent MSc Dissertations 2016

Ladda ner boken här

Bortom kravallstaketet. En kritisk diskursanalys av nyhetsmediernas rapportering kring maskerade demonstranter i antirasistiska och antifascistiska demonstrationer

Rebecca Risén (2016), Förtjänstfulla examensarbeten

I den digitala sandlådan. Vår tids virtuella leksaker i ljuset av social responsivitet

Magnus Johansson (2016), Förtjänstfulla examensarbeten

Historia genom magen - Autenticitet och äckel i Historieätarna

Christine Sandal (2015)

Spel på användarnas villkor - Datorspelet Counter-strike och dess omringande modifieringskultur

Henrik Vilén (2015)

Mediakriget - En diskursteoretisk studie om demokrati, journalistik och social sammanhållning i en fragmenterad digital offentlighet

Dag Thorén (2015)

#kämpamalmö - Mobilisering, reaktivitet, gemenskap

Josefin Waldenström och Tilda Wennerstål (2015)

Ren mat, smutsig politik? - Medborgarengagemang i den naturliga matens namn

Isa Chen (2015)

The message is the medium - Luffarsäkra bänkar ur ett ideologiskt perspektiv

Fredrik Edin (2014)

”Du kan inte kallas hora utan anledning, inte när alla skriver det” - Unga tjejers identitetsskapande och upplevelser av trakasserier och näthat på sociala medier

Sanna Friemer (2014)

Uppkopplad och avtrubbad - Om hur vardagens medieanvändande påverkar den sociala responsiviteten

Maria Christensson (2014)

SVT-folk och MMA-panik. Reproduktionen av kampsportsproblemet

Ulrika Kjörling (2014)

Normbrytande eller normbekräftande? - En kvalitativ innehållsanalys av TV-serien Girls ur ett genusperspektiv

Emma Viggh & Ida Wallin (2014)

Protestens politiska plats - En kritisk diskursanalys av pressens rapportering från två protester i det offentliga rummet

Gustav Persson (2014)

Den långa vägen till Vita Huset - En kvalitativ textanalys av The Daily Shows bevakning av 2008 års amerikanska presidentval

Karin Värnberg (2014)

Uppsatsboken

 red. Fredrik Schoug & Fredrik Miegel

Sagan Steve Jobs - En diskursanalys av vårt konsumtionsbegär

Erik Kruse (2012)

I evigt minne ljust bevarad - En kvalitativ studie av minnesgrupper på Facebook

Jenny Hermansson & Louise Sallander (2011)

Snurr på interaktionen: Kommunikation, makt och miljö

Jörgen Gotthardsson & Mikael Lahti (2009)

Kära doktorn…– En analys av genusrepresentationerna i sjukhusserierna Grey’s Anatomy och House

Charlotte Anderberg & Leo Eriksson (2008)

It’s a Man’s Man’s Man’s World - En studie av kvinnans gestaltning i svenska musikmagasin

Henrique Norman & Fredrik Svensson (2008)
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2023-05-23