Förtjänstfulla examensarbeten & Excellent Dissertations

Vi värderar examensarbeten högt inom MKV i Lund. Som ett led i det vill vi visa upp och belöna de uppsatsarbeten som på ett eller annat sätt höjer sig över mängden. Det gör vi på kandidatnivån genom att publicera de särskilt förtjänstfulla uppsatserna i rapportserien Förtjänstfulla examensarbeten i MKV (FEA), och på masternivå genom antologiserien Excellent Dissertations.

Uppsatserna har seminariebehandlats och examinerats på sedvanligt sätt och naturligtvis fått högsta betyg. För att nomineras till rapportserien krävs det dock inte bara högsta betyg - uppsatserna har alla utmärkt sig utöver betygskriterierna. De är omarbetade för att anpassas till forskningsrapportens respektive bokkapitlets former.

Vill du köpa någon/några av publikationerna gör du det via en nätbokhandlare som t.ex. Adlibris och Bokus men du kan givetvis läsa dem gratis i pdf-version (se nedan).

Ett konstnärligt bokomslag.

Excellent MSc Dissertations 2023

Ladda ner boken här

Den mediala nudiststranden

Jacob Hede  & Albin Algehed (2023), Förtjänstfulla Examensarbeten

frontpage of the book

Excellent MSc Dissertations 2022

Find the book here

Spisa, snacka, skrolla: Socialitet och kommunikation på apprestaurangen Pinchos

Frida Engdahl och Astrid Totté (2022), Förtjänstfulla Examensarbeten

Cottagecore: En kvinnlig motkultur i det digitala medielandskapet

Sabina Kulic (2022), Förtjänstfulla Examensarbeten

Flashin lights

Excellent MSc Dissertations 2021

Ladda ner boken här

Det flytande flickrummet - Haul-videos på YouTube som subkultur 2.0

Filippa Jonsson & Julia Karlsson (2021), Förtjänstfulla examensarbeten

abstrakta färger och former

Excellent MSc Dissertations 2020

Ladda ner boken här

Färgkriget. Provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

Mia Löfstedt (2020), Förtjänstfulla examensarbeten
Thesis

Excellent MSc Dissertations 2019

Ladda ner boken här

Thesis

Excellent MSc Dissertations 2018

Ladda ner boken här

Vilken konfatyp är du? Den postmoderna kyrkan i ett individualiserat samhälle

Marcus Enochsson (2018), Förtjänstfulla examensarbeten
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-01-24