Film- och mediehistoriska seminariet

Lokal: Fakultetsklubben, Språk och Litteraturcentrum
Onsdagar 17:15 - 19:00

11 November, 17:15-19:00: Digital history and 19th century newspapers

Matti La Mela (Uppsala): Commodification of nature and the geography of the “lingonberry rush” in Finnish digitized newspapers, 1860-1910

Erik Edoff (Umeå): Information Flows across the Baltic Sea: Swedish-language press as a cultural mediator, 1771–1918

13 November, 13:15-15:00: Engaging with Archival Algorithms (in collaboration with the KOM seminar)

Helle Strandgaard Jensen (Aarhus)

16 December, 17:15-19:00: Tre nya doktorandprojekt i film och mediehistoria.

Eskil Vesterlund (Lund): Att avlyssna folkviljan - Gallupundersökningen som statistisk attraktion och vetenskap 1941-1957

Jonas Lindkvist (Lund): Subversion and Resistance in Animated Parody

Anette Svane (Lund): Female Subjectivities in Contemporary Scandinavian film and Beyond - Embodiment, Situation and Ambiguity

Seminariet arrangeras i samarbete mellan ämnena mediehistoria och filmvetenskap vid Lunds universitet.

Kontakt:marie.cronqvistkom.luse, lars-gustaf.anderssonlitt.luse

Varmt Välkomna!

Tidigare seminarier

VT 2019

27/2: FILMKULTURELLA HIERARKIER OCH MEDIEHISTORISK METODIK
Isak Thorsen (Köpenhamn): ”Fra subkulturell fænomen til mainstream
underholdning. Metodisk overvejelser i forbindelse med undersøgelsen af 1970ernes
danske pornografiske spillefilm”
Kommentator: Mariah Larsson (Växjö)

13/3: UNGA KVINNORS LÄSNING
Emma Severinsson (Lund): ”Maskuliniserade och moderna? 1920-talets utmanande
femininiteter”
Kristina Öman (Göteborg): ”’Bara larv och kärleksdravel’. Om tjejtidningen Starlet”

10/4: MEDIA EVENTS BEFORE THE AGE OF BROADCASTING
Chandrika Kaul (St Andrews): ”Imperial Media Events: The British Empire and India
in the early twentieth century”
Ulrika Holgersson (Lund): ”Intermediality and audience participation in the
mediation of public funerals in Sweden 1907 to 1930”

22/5: TOURIST MEDIA HISTORIES
Igor Tchoukarine (Minneapolis): ”Advertising Europe on a Toothbrush Budget. The
European Travel Commission’s Publicity Campaigns in America (1950s-1960s)”
Sune Bechmann Pedersen (Lund): ”Tourist Guidebooks as Cold War Media”

HT 2018

12/9: TRYCKMEDIET OCH POLITISK KONFLIKT I EUROPEISK HISTORIA

Kajsa Brilkman  (Lund): ”Kompilation och översättning. Svensk bokproduktion och konfessionskonflikt under slutet av 1500-talet” Jens Eriksson  (Lund): ”Bibliopolitik. Skapandet av en tysk befolkning, bokmarknad och kultur under tidigt 1800-tal”

Seminariet arrangeras i samarbete med Kunskapshistoriska seminariet, LU


25/10: HISTORISKA SKYLTFÖNSTER 
Klara Arnberg (Stockholm): ”Pornografins skyltfönster: Klara norra kyrkogata 1960–1990”
Orsi Husz (Uppsala): ”Fönsterskyltningens trivialisering: kommersiell kunskap i rörelse i 1900-talets
Sverige”

7/11: SATIRE AND CELEBRITY IN POLITICS – PAST AND PRESENT 
Gordon Pentland (Edinburgh): ”Images of Scottophobia: From Bute to Brexit”
Betto van Waarden  (Leuven): ”Celebrity politicians competing in the ’attention economy’ of the
emerging mass press around the turn of the 20th century”

21/11: TELEVISION AS A NEW MEDIUM
Jamie Medhurst  (Aberystwyth): ”Mea Maxima Culpa: John Reith and the advent of television in Britain”
Tove Thorslund (Stockholm): ”Do You Have a TV? Negotiating Swedish Public Service, 1950s Programming, 'Americanization' and Domesticity”

5/12: MEDIEMANNEN
Anu Koivunen (Tammerfors): ”Om medie- och kulturmannen Jörn Donner”
Per Vesterlund (Gävle): ”Biografin, arkivet och mediehistorien: Avslutande reflektioner efter ett
forskningsprojekt om Harry Schein”

VT 2018

14/2: ”GO AND TELL IT ON THE MOUNTAINS”: JOURNALISTEN OCH FILMAREN BRITA WREDE OCH DE FINSKA KRIGSÅREN 1939–1944
Tytti Soila (Stockholm)

15/3 TRANSNATIONAL RADIO
Rosie Johnston (New York/Prague): ”Experts with a microphone: Czechoslovak radio’s foreign correspondents, 1957–1967”
Marie Cronqvist (Lund): ”Between scripts: Radio Berlin International and its Swedish audience in the autumn of 1989”

11/4: FLOG IT: PERFORMANCE ANXIETY AND NEOLIBERALISM IN CONTEMPORARY HOLLYWOOD
Louis Bayman (Southampton)

9/5: POSTDIGITAL ESTETIK, DIGITAL EPISTEMOLOGI OCH TIDIGMODERNA TANKEFORMER

Jonas Ingvarsson (Gothenburg) Jesper Olsson (Linköping)
Rapporter från det mediehistoriska projektet RepRecDigit Seminariet arrangeras i samarbete med Intermediala Studier, LU

2017

15/2: 1970-TALETS ALTERNATIVMEDIER

Ragni Svensson (bokhistoria, LU): "Bokcafét i Lund och 1970-talets alternativamediesystem"
Kristoffer Ekberg (historia, LU): "Bulletiner, budkavlar och brev.Informationskanaler inom alternativrörelsen”


15/3: ART AND EARLY TELEVISION
Malin Wahlberg (filmvetenskap, SU): "From Amateur Film to Experimental
Programming: 'Art Film', Ten Photographers, and Documentary Production in
Early Swedish Television (1957-1969)"
David Rynell Åhlén (idéhistoria, SU): "Popular entertainment, liveness, and
modern art: Swedish television and the democratization of art in the 1960s"


19/4: INFORMATION, BRUS OCH RADERING
Johan Jarlbrink (mkv, UmU): ”Tidningen som brus i det digitala arkivet"
Johan Fredrikzon (idéhistoria, SU): "Spårlös radering och relativ utplåning:
ordbehandlare och databaser i svenskt 1970-tal"
 

18–19/5: OPEN KEYNOTE SESSIONS AT THE CONFERENCE "TRACINGENTANGLEMENTS IN MEDIA HISTORY"
18/5: Michele Hilmes (University of Wisconsin)
19/5: Simo Mikkonen (University of Jyväskylä)
OBS lokal: SOL:s hörsal (mer info på bloggen Entangled Media Histories)

11/10: WRITING SCANDINAVIAN FILM HISTORY – AGAIN
Eva Novrup Redvall (Copenhagen) Olof Hedling (Lund)

8/11: EXHIBITIONARY MEDIA: PUBLICS BEYOND REPRESENTATION
Anders Ekström (Uppsala)

29/11: EVERYDAY MEDIA TECHNOLOGIES
Tiina Männistö-Funk (Gothenburg):
Material clusters of gramophone music in rural and urban Finland of the 1920s and 1930s
Rasmus Fleischer (Stockholm):

2016

14/9: BIOGRAFIER I MEDIEARKIVET
Petter Bengtsson (UmU): "Lennart Hylands roller. Ett yrkesbiografiskt pussel"
Emil Stjernholm, Lund: "Werner konstruerar Werner. Reflektioner kring den
biografiska ansatsen”


5/10: MEDIA, MONARCHY & SCANDALS
Martin Kohlrausch (KU Leuven): "The Eulenburg Scandal in Imperial Germany
1906-1909. Mass Media and Politics in a Transformative Period"
Mia-Marie Hammarlin & Lars-Eric Jönsson (LU): "Chatter in Text. Gossip as
Journalistic Method"


9/11: NORDIC FILM HISTORIOGRAPHY
Mette Hjorth (KUA): "Creating the Conditions for Quality Filmmaking Within
and Beyond the North. Nordic Contributions"
Tommy Gustafsson (LnU): "Contemporary Nordic Genre Film"


7/12: THE SPLIT-SCREEN AS SYMBOLIC FORM
Malte Hagener (Phillips-Universität Marburg)
Discussant: Max Liljefors (LU)

Onsdag 10 februari, 17.15–19.00

NORTHERN PORN

Laura Saarenmaa, LU/Tammerfors, ”Stashes in the woods: Memory-work and pornography consumption in Finland”

Mariah Larsson, MAH, ”The Swedish porn scene: Exhibition  contexts and 8mm pornography 1971–1976”

Torsdag 7 april, 17.15–19.00
NEDSLAG I 1900-TALETS SVENSKA KAMPANJHISTORIA

Charlotte Nilsson, LU, ”Reklam i provinsen: Åhlén & Holms marknadsföringsaktiviteter i början av förra seklet”

Fredrik Norén, UmU, ”6 till 8 skivor bröd: Statliga hälsokampanjer i Sverige under 1970-talet”

Onsdag 27 april, 17.15–19.00
HUMANIORA OCH DIGITALISERINGEN

Cecilia Lindhé, GU, ”Humaniora, digitalisering och kulturhistoriska gränssnitt?”

Ann-Kristin Wallengren, LU, ”Filmvetenskap i labbet – nya insikter eller gammal kunskap?”

Onsdag 18 maj, 17.15–19.00
TRANSNATIONAL BROADCASTING

Fanny Gutsche, Universität Basel, ”The listener’s voice: Global audience and transnational (radio) identities, a Swiss case”

Lars Lundgren, SH, ”Producing global media memories:
Media events and the power dynamics of transnational television history”

2015

16 sept    Mediematerialiteter
Emma Hagström Molin, SU: ”Krigsbytets biografi”Magnus Rodell, SH: ”Förstörelsens kulturhistoria” 14 okt   
Jonas Harvard, MiUn: ”En lönsam tredje statsmakt? Att förstå mediemarknadens omvandling 1900–idag”   
                18 nov    Fotografin bortom det visuella
Magnus Bremmer, SU: ”Om fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige”
Moa Goysdotter, LU: ”Synestesi och amerikanskt konstfotografi från 1970-talet” 16 dec    Medieforskningshistoria
Mats Hyvönen, MiUN & Per Vesterlund, HiG: ”Massmedieproblem: Mediestudiets formering i Sverige”
Olle Hedling, LU: ”Om filmvetenskap och dess historia i Sverige” 11/2, SOL: Hörsalen 16.15–18.00
HYBRIDITY AS THE NEW NORMAL? SOME REFLECTIONS ON THE TRADING ZONE OF DIGITAL HISTORY

Andreas Fickers, Luxembourg University 18/3, SOL: Fakultetsklubben 17.15–19.00
MEDIEARKIV – TEORI OCH PRAKTIK
Anna Nilsson Hammar, Lunds universitet, ”Digital pedagogik. Om att tillgängliggöra och synliggöra UB:s specialsamlingar på webben”
Matts Lindström, Stockholms universitet,”Krympande dokument – mikrofilmen och reduktionens kulturella praktiker” 10/4, LUX
MEDIEARKEOLOGI OCH MEDIALISERINGSTEORI
Pelle Snickars, Umeå universitet (Samarrangemang med konferensen ”Mediespaning III”, tid och lokal meddelas inom ramen för denna) 13/5, SOL: Fakultetsklubben 17.15–19.00
KONSTENS TEKNIK OCH TEKNIKENS KONST
Carl Henrik Svenstedt, filmare och författareSeminariet arrangeras i samarbete mellan ämnena mediehistoria och filmvetenskap vid Lunds universitet.

2014 

24/9, SOL: A339
COLD WAR MEDIA HISTORIES
Alexander Badenoch, Utrecht University, ”Translating women. The entangled networks of radio and women between Cold War, decolonization and development”
Marie Cronqvist, Lunds universitet, ”Entangled television histories. Sweden and the GDR” 1/10, SOL: Fakultetsklubben
THE BLACK POWER MIXTAPE 1967–1975
Göran Hugo Olsson, dokumentärfilmare, om arbetet med den prisbelönta dokumentären om den afro-amerikanska medborgarrättsrörelsen 5/11, SOL: Fakultetsklubben
1800-TALETS FOTOGRAFIER OCH CELEBRITETER
Anna Dahlgren, Stockholms universitet, ”Ett medium för visuell bildning: Exemplet fotoalbum” Andreas Nyblom, Lunds universitet,”Odödlighetens mediesystem” 3/12, SOL: Fakultetsklubben
TRANSNATIONAL FILM PRODUCTION
Henry Bacon, University of Helsinki 5 februari Public service Broadcasting: case studies of British radio
Professor Hugh Chignell, PhD Kristin Skoog, doctoral students Tony Stoller & Kathryn McDonald, Bournemouth University 21 februari  ”’Blicken på Kopparmärra’: Reflektioner kring ett konstnärligt forskningsprojekt inom film och medier”
Rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet 23 april Visuell politik: Underhållning och konst, 1900|2000
Doktorand Åsa Bharathi Larsson, Uppsala universitet, ”Mediekulturer med koloniala förtecken i Norden cirka 1900”
FD Anna-Maria Hällgren, Stockholms universitet, ”Komponerande collage: Samtida collagekonst som politisk teori?” 14 maj Mafiosi och motståndsmän: Perspektiv på film och teve
FD Joel Frykholm, Stockholms universitet, ”Seriella triumfer, (o)kritiska diskurser: Det svenska mottagandet av amerikansk ’kvalitets-TV’ från Sopranos till Breaking Bad”
Professor Erik Hedling, Lunds universitet, ”Max Manus, Flamman och Citronen med ett svenskt förstoringsglas”

2013

18 december Hitchcock à la carte
Jan Olsson, Stockholm, ”Hitchcock à la carte: fysik, kritik, poetik” 27 november Bergman och upplysningsfilm
Johannes Riis, Köpenhamn, ”Bergman's acting styles”
Claire Thompson, Univeristy College London, ”The public information films by Dansk Kulturfilm” 23 oktober Till medieforskningens historia
Per Vesterlund, Gävle, ”Den svenska medieforskningens förlorade historia? Nedslag i mediekonferenser, mediedebatt och medieutredningar från det tidiga 1970-talet”
Tobias Olsson, Lund, ”MKV: Några reflektioner kring ett forskningsfälts formering” 25 september Mediala självpresentationer
Mats Hyvönen, Gävle, ”Från agitator till applikation: Lokalpressens meningsproduktion kring den egna verksamheten 1920-2010 - exemplet Gävleborg”
Erik Edoff, Lund, ”Belevade bloggare? Självhävdelse, synlighetstrategier och urbanitet i Stockholms boulevardpress ca 1880–1900”
15 maj Barnkultur, medier och moral
Helle Strandgaard Jensen, European University Institute
Tommy Gustafsson, Linnéuniversitetet

23–24 april Konferens: ”Kulturhistorisk medieforskning III – nordiska perspektiv”
Öppna keynoteföreläsningar med Solveig Jülich, Stockholms universitet; Hannu Salmi, Åbo universitet; Henrik G. Bastiansen, Højskolen i Volda; Ib Bondebjerg, Köpenhamns universitet.

13 mars Radio histories
Hugh Chignell, Centre for Media History, Bournemouth university
Heidi Svømmekjær, Roskilde universitetscenter

13 feb Sex och resor. Presentation av två avhandlingar och ett postdok-projekt
Emilia Ljungberg, mediehistoria, KOM
Elisabeth Björklund, filmvetenskap, SOL

2012


5 dec Propaganda and participation
Frans Lundgren, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala, ”Propaganda for democracy: Mediating the welfare state in post-war Sweden”
Tina Askanius, KOM, Lund, ”Radical online video: Left-propaganda meets mash-up video cultures”

14 nov Medier och materialitet
Charlie Järpvall, KOM, Lund, ”Administrationens länkar: pappersmedier på 1940-talets kontor”
Jesper Olsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköping, ”Bandspelaren som estetisk teknologi”

24 okt Digital mognad
Pelle Snickars, KB, Stockholm, ”Nätmyter”
Stefan Larsson, Rättssociologiska enheten, Lund, ”Digitala trender”

19 sept Biografer och biografier
Åsa Jernudd, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro, ”Tidig biografhistoria i och mellan stad och landsbygd”
Ulf Zander, Historiska institutionen, Lund, ”De andras liv: den dubbla biografiska blicken”

25 april Boksläppsseminarium
Johan Jarlbrink & Patrik Lundell, Lund, presenterar, diskuterar och distribuerar boken Från pressarkivet 1800–1899: En källsamling, nr 20 i serien Mediehistoriskt arkiv.

28 mars Historia i medier
Bodil Axelsson, Linköping, ”Som i ett kalejdoskop: Populärhistoria och läsarsammanhang”.
Marianne Sjöland, Lund, ”Säljande förflutenheter: Om historiebruk i tidskriften Populär Historia”.

15 feb Underjordiska medier
Mats Fridlund, Göteborg, ”Det tryckta ordets terrorism: Underjordiska tryckerier, hektografer och bombmanualer under 1800-talet”.
Michael Schoenhals, Lund, ”’Reaktionära’ flygblad och omstörtande graffiti:  Myndigheternas fåfänga försök att sanera den medialiserade underjorden i Maos Kina”.

2011


7 dec British broadcasting
Hugh Chignell, The Media School, Bournemouth, ”Broadcasting history in the UK: Reflections on priorities and historiography”.
Kristin Skoog, The Media School, Bournemouth, ”Women in broadcasting: The International association of women in radio and television”.

23 nov Transatlantiska medier
Dag Blanck, Swedish Institute for North American Studies, Uppsala, ”Transatlantic dreamin’: Sverige och USA under 1900-talet”.
Ann-Kristin Wallengren, filmvetenskap, ”Film, migration, identitet: Sverige, Amerika och svenskamerikanen”.

19 okt Informationsöverflöd och skräpmedier
Orvar Löfgren, etnologi, Lund, ”När det bara blir för mycket! Att hanterna medieöverflöd”.
Johan Jarlbink, mediehistoria, Lund, ”Tidningen mellan informations- och avfallshantering”.

11 maj Den medierade kroppen
Solveig Jülich, idéhistoria, Stockholm: "Bilder på liv och död: Lennart Nilssons visuella hybridpraktiker".
Max Liljefors, konsthistoria och visuella studier, Lund: "Data och mening i biovetenskapliga bilder".

13 april Om det dokumentära
Lars-Martin Sørensen, Det Danska Filminstitut, Köpenhamn och Mats Jönsson, filmvetenskap, Lund: "Ett par forskningsprojekt i startgroparna".

9 mars Medial styrning
Petter Tistedt, idéhistoria Uppsala: "Pressens uppfostran: Pressetik, självreformering och legitimitetsskapande, ca 1900".
Sophie Elsässer, mediehistoria, Lund: "Råd & Rön: konsumentupplysning under statligt inflytande".

2010


1 dec Participating audiences
Anders Ekström, teknik- och vetenskapshistoria, KTH: "History of participatory media: Politics and publics, 1750-2000".
Annette Hill, medie- och kommunikationsvetenskap, Lund: "Spirit histories: Audience participation in popular culture".

4 nov Medier och krig
Magnus Rodell, idéhistoria, Södertörn: "En 'fortgående illustration av taflor': Krimkriget och den illustrerade pressen".
Erik Hedling, filmvetenskap, Lund: "Den 25 oktober 1854".

6 okt Medier och materialitet
Ulrika Torell, Nordiska museet: "Burkar, påsar och paket: Om förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer".
Kristina Lundblad, bokhistoria, Lund: "Det är inte litteraturen man håller i när man läser, det är boken: Om betydelsen av böckers utseende".

19 maj
Ulrika Holgersson, historia, Lund, ”Brita i grosshandlarhuset: From the book 1943 to the film 1946”.
Raija Talvio, Dept of Motion Picture, TV and Production Design, Helsingfors, ”Hulda kommer till stan: From the film Juurakon Hulda (1938) to its American remake Farmer’s Daughter (1947). (Samarrangemang med Centrum för arbetarhistoria i Landskrona.)

14 april
Thomas Götselius, litteraturvetenskap, Stockholm, ”Osynlig skrift: En mediehistoria omkring 1500”.
Henrik Horstbøll, bok- och bibliotekshistoria, Lund, ”Magiske nyheder: Sildeskrift og nyhedsblade fra 1500-1700”.

17 mars
Anna Tunlid, FPI, Lund, ”Elefantskelett eller DNA-molekyler? Striden om Riksmuseet i svensk press”.
Sven Widmalm, tema T, Linköping, ”Rasbiologins bildvärld”.

2009


Andreas Nyblom, tema Q, Linköping: ”Kungliga kalsonger och litterära lockar: Biografiska föremål som berömmelsens materialitet”.

Anders Ohlsson, litteraturvetenskap, Lund: ”Från biografi till mediebiografi”.

Johan Jarlbrink, pressvetenskap, Lund: ”Tidningsklippens mediehistoria”.

Pelle Snickars, Kungl. bibliotektet: ”Den digitala presshistorien”.