Mediehistoriskt arkiv

Från och med 1 januari 2014 hör serien Mediehistoriskt arkiv till Lunds universitet, och ges ut av redaktören Andreas Nyblom. Serien har funnits sedan 2006 och har tidigare tillhört Kungliga biblioteket, och dessförinnan Statens ljud- och bildarkiv. Den ger ut mediehistorisk forskning från hela Sverige och har i många av sina volymer en internationell utblick. Samtliga volymer finns tillgängliga open access.

Mediehistoriskt arkiv
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2022-01-10