lu.se

Forskningen på KOM

Mediala aspekter och kommunikationsfrågor är mycket aktuella inom både humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Institutionen för kommunikation och medier spelar en central roll inom dessa perspektiv vid Lunds universitet.

Forskningen vid institutionen innefattar forskare från två fakulteter och fyra olika ämnen: journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik
. Den dynamiska och internationellt präglade forskningsmiljön drivs utifrån övertygelsen att akademisk kunskap bäst skapas och utvecklas i tvärdisciplinära möten. Forskningen präglas därför av stor bredd.

Institutionens forskning kombinerar kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder med humanistiskt orienterad kulturanalys för att förklara och förstå kommunikationens och mediernas roll i en bredare social, politisk, kulturell och historisk kontext. Den inkluderar exempelvis projekt med fokus på medborgarskap, deltagande, publiker, konsumtion och didaktik.

Mer om vår forskning ämnesvis