Konferenser, seminarier och nätverksträffar

Här hittar du information om vetenskapliga konferenser och nätverksevenemang som institutionen anordnar.

KOM:s högre seminarium

Onsdagar, 13:15-15:00 or 15:15-17:00

KOM:s högre seminarieserie är ett tvärvetenskapligt, livligt och dynamiskt seminarium med doktorander, seniora medarbetare och inbjudna gäster som presenterar pågående arbete, manuskript och forskningsförslag. Det är en informell och generös mötesplats med låga trösklar. Alla är välkomna.

En del av seminarierna är av intern karaktär medan andra är av allmänt intresse. Vill delta i ett seminarium eller hålla koll på vårt program, vänligen meddela oss så lägger vi till dig på vår e-postlista. Seminariet samarrangeras av KOM-ämnena: medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, mediehistoria och retorik. Seminariet drivs av en organisationskommitté med representanter från ämnena och leds av Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2024-06-13