2024-06-18

Media researcher and anthropologist Deniz Duru portrays the everyday lives of the inhabitants of the island of Burgazada as they share, internalise and live together with ethno-religious and social differences within the community.

2024-06-10

Studier av vaccinskepticismens rötter i de nordiska länderna visar på ett komplext landskap där tilltro till vacciner samexisterar med tvivel. Mia-Marie Hammarlin, medredaktör för en antologin på ämnet, betonar att respektfullt bemötande i möten med vaccinskeptiska personer kan förbättra immuniseringsinsatserna.

2024-02-19

WHO:s och svenska barnläkares rekommenderade begränsningar av skärmtid för barn under fem år är nästan omöjliga att leva upp till. Detta riskerar att orsaka onödig oro och stigmatisering av småbarnsföräldrar, visar en studie om små barns digitala medieanvändning. Forskarna rekommenderar istället att föräldrar stöttar och utforskar digitala medier tillsammans med sina barn.

2023-12-07

Tobias Linné, co-founder of the Lund University Critical Animal Studies Network, makes the case for a peaceful co-existence between humans and a hated rodent.

2023-12-04

Det kan upplevas som viss tröghet i Lunds universitets centrala e-posttjänster vilket beror på att det pågår fortfarande felsökning efter fredagens driftstörning. Användarupplevelsen kan bli att en enskild användare kan behöva ladda om webbsidan eller logga in igen eller kan tycka att det går lite trögt.

2023-11-27

2023-11-16

Earlier this year, Michael Bossetta published the results of a study on political comments and posts on three official campaign pages on Facebook active during the Brexit referendum.

2023-08-23

A survery in Magasin K shows that the international master programme in Media and Communication studies is the most applied to masterprogramme in media and communications in Sweden.

2023-05-29

A NEW publication on media health and everyday life

2022-11-08

Media and communication placed on place 60 in the world

2022-10-31

Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid får 50 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond

2022-10-14

Peter Dahlgren and Annette publishes new book for Routledge

2022-09-23

Michael Rübsamen disputerar

2022-08-15

Media and health researchers gather in Lund

2022-05-09

Vid doktorspromotionen den 6:e maj, promoverades Lisa Källström och Charlotte Nilsson.

2022-03-02

Helena Sandberg erhåller medel från Riksbankens Jubileumsfond.

2021-12-15

Under våren 2022 flyttar Journalistutbildningen vid Lunds universitet till nya lokaler i Media Evolution City i Malmö. Flytten är en del av en stor satsning på ämnet och skapar nya förutsättningar för utbildningen att fortsätta utvecklas.

2021-12-13

Helena Sandberg and Fredrika Thelandersson receives funding from the research programme, Future Challenges in the Nordics – People, Culture and Society for the project "Demography and Democracy – Healthy Ageing in a Digital World"

2021-12-06

Associate senior lecturer Michael Bossetta wins Researcher's Grand Prix 2021

2021-11-30

Marie Cronqvist får Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lunds jubileumspris (50 000 SEK) för hennes många prestationer som forskare, lärare och kommunikatör med omgivande samhälle.