2023-08-23

A survery in Magasin K shows that the international master programme in Media and Communication studies is the most applied to masterprogramme in media and communications in Sweden.

2023-05-29

A NEW publication on media health and everyday life

2022-11-08

Media and communication placed on place 60 in the world

2022-10-31

Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid får 50 miljoner av Riksbankens Jubileumsfond

2022-10-14

Peter Dahlgren and Annette publishes new book for Routledge

2022-09-23

Michael Rübsamen disputerar

2022-08-15

Media and health researchers gather in Lund

2022-05-09

Vid doktorspromotionen den 6:e maj, promoverades Lisa Källström och Charlotte Nilsson.

2022-03-02

Helena Sandberg erhåller medel från Riksbankens Jubileumsfond.

2021-12-15

Under våren 2022 flyttar Journalistutbildningen vid Lunds universitet till nya lokaler i Media Evolution City i Malmö. Flytten är en del av en stor satsning på ämnet och skapar nya förutsättningar för utbildningen att fortsätta utvecklas.

2021-12-13

Helena Sandberg and Fredrika Thelandersson receives funding from the research programme, Future Challenges in the Nordics – People, Culture and Society for the project "Demography and Democracy – Healthy Ageing in a Digital World"

2021-12-06

Associate senior lecturer Michael Bossetta wins Researcher's Grand Prix 2021

2021-11-30

Marie Cronqvist får Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lunds jubileumspris (50 000 SEK) för hennes många prestationer som forskare, lärare och kommunikatör med omgivande samhälle.

2021-11-08

Fredrika Thelandersson samarbetar med scenkollektivet Potato potato

2021-10-28

Joanna Doona and Tommy Bruhn explores political controversy and satire

2021-09-14

Helena Sandberg in Nordicom review

2021-09-14

Helena Sandberg in European Journal of Communication Research

2021-09-13

Mia-Marie Hammarlin skriver en understreckare i Svenska Dagbladet om vaccinationsmotståndare

2021-05-11

The edited collection, The Routledge Handbook of Mobile Socialities by editors Annette Hill, Maren Hartmann, Magnus Andersson is ready to launch.

2021-05-08

Annette Hill om reality-television efter Paradise Hotel.