RJ beviljar initieringsmedel för forskarnätverk

Publicerad den 2 mars 2022
radiology hand

Helena Sandberg erhåller medel från Riksbankens Jubileumsfond.

 Riksbankens jubileumsfond beviljade nyligen 154 000 SEK till Helena Sandberg för att initiera ett Nordiskt forskarnätverk "Nordic Network on Media, Communication and Health" tillsammans med kollegor vid Syddanskt universitet i Odense (Docent Annette Grønning, Dr. Maja Klausen) och Aarhus universitet (Professor Carsten Stage). Nätverket kommer att konstitueras i Lund vid ett första tvådagarsmöte, den 18-19 augusti 2022, med ett 30-tal inbjudna forskare.