Publikationer

Böcker (5 av 6 st)

Redaktörskap (3 av 3 st)

Artiklar (5 av 24 st)

Bokkapitel (5 av 20 st)

Förord (2 av 2 st)

Encyklopediartiklar (1 av 1 st)

Konferensbidrag (5 av 58 st)

Rapporter (1 av 1 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 9 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 8 st)

Tidningsartiklar (5 av 5 st)

Övrigt (5 av 7 st)

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-18