Publikationer

Böcker (5 av 7 st)

Redaktörskap (4 av 4 st)

Artiklar (5 av 32 st)

Bokkapitel (5 av 27 st)

Förord (3 av 3 st)

Encyklopediartiklar (1 av 1 st)

Konferensbidrag (5 av 81 st)

Rapporter (1 av 1 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 9 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 9 st)

Tidningsartiklar (5 av 12 st)

Övrigt (5 av 7 st)

Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-06-18