Arbetsmarknad

"För mig blir det som att vissa delar känns som allmänbildning, [retoriken] är en förutsättning för vissa arbeten. Det är något man ska kunna, som man borde ha lärt sig det tidigare. Men genom att jag gick retorik på universitetet fick jag en så grundlig del av det. Både att söka jobb, att kunna prestera på arbetsintervju, kunna prestera i text, ha ett förtroende för att hålla presentationer. Det är en självklarhet i väldigt många arbeten" (26-årig socialsekreterare)

Kunskaper i retorik kan användas i alla möjliga sammanhang - i princip alla som arbetar med kommunikation behöver dem. Några exempel på områden där retorik kan vara extra nyttigt är inom reklam och marknadsföring, försäljning och verksamheter som arbetar med att "pitcha", samt inom juridiken, inom olika trossamfund, inom politiken, journalistiken, personalverksamhet - och inte minst bland sådana som arbetar mycket med presentationer, föreläsningar och utbildning, som exempelvis lärare och utbildare, konsulter, ekonomer, psykologer, föreläsare och chefer.

Tidigare studenter arbetar inom alla möjliga typer av branscher. KOM:s senaste alumnundersökning visar att retoriker har breda intressen. Vissa läser en halv eller hel termin som ett komplement till en annan utbildning, eller som fortbildning, medan andra satsar på retoriken som huvudämne för att bli vassa på argumentation och övertygelse, exempelvis inom yrken som copywriter, föreläsare, talskrivare eller skribent.

"De mest konkreta situationerna är när man ska hålla en presentation av något slag eller när man ska skriva debattartikel. Hur man ska tänka när man bygger upp saker och ting, att [...] man har en känsla för vilka element som ska ingå för att tilltala så många som möjligt. Det tycker jag att jag mer eller mindre har nytta av hela tiden. Ofta tänker man att 'det här fattar väl alla', men så är det inte. Man har mer nytta av det än vad man tror." (32-årig PR- och kommunikationsexpert)

Kontaktinformation

Studievägledare
Frida Nilsson
Tel: 046-222 40 51
Studievagledare@kom.lu.se

Studierektor
Sara Santesson
Tel: 046-222 78 52
Sara.Santesson@kom.lu.se

Vad händer med retorikstudenter efter examen?

Läs våra alumnunderöskningar - om de som studerat retorik vid Lunds universitet:

Bild: Ross Sneddon/Unsplash
Sidansvarig: michael.rubsamenkom.luse | 2020-09-03